Minimalna plaća direktora za 2020. godinu

Minimalna plaća direktora za 2020. godinu

Prema odredbama Zakona o doprinosima, 01.01.2020. doći će do promjene kojom se mijenja minimalna plaća direktora (zaposlenog člana uprave). Ona ne može biti niža od 5.682,30 kn mjesečno u bruto iznosu. To je povećanje za 191,10 kn u odnosu na 2019. godinu, kad je minimalna plaća direktora iznosila 5.491,20 kn. Rast minimalne plaće direktora, dakle, iznosi oko 3,5%.

Minimalna plaća direktora za 2020.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65. Odnosno, od 1. siječnja 2020. godine, ona ne može biti niža od 5.682,30 kn. Neto iznos ovisi o poreznim olakšicama te mjestu stanovanja zaposlenog člana uprave (cca 4.334,00 kn).

Nova minimalna plaća direktora obračunava se za mjesec siječanj, a uobičajeno se isplaćuje u veljači 2020.

Minimalna plaća direktora kod nepunog radnog vremena

Izmjenom Zakona o doprinosima, od 01.01.2019. propisana je minimalna godišnja osnovica za obračun doprinosa za direktora (zaposlenog člana uprave). Minimalna godišnja osnovica dobiva se množenjem 5.682,30 i brojke 12 tj. razmjerno razdoblju u kojemu je obnašana dužnost direktora. Tako bi za direktora koji će cijelu 2020. godinu biti zaposlen i obnašati dužnost direktora godišnja osnovica trebala iznositi 68.187,60 kn (5.682,30 x 12 = 68.187,60 kn).

Što ako je direktor zaposlen na nepuno radno vrijeme i mjesečna osnovica po kojoj obračunava doprinose bude manja od 5.682,30 kn?

Tada će direktor trebati platiti razliku između obračunatih doprinosa prema minimalnoj mjesečnoj osnovici 5.682,30 kn i mjesečne osnovice za obračun doprinosa na temelju koje je prijavljen kao osigurana osoba.

Pronađite više informacija i pouzdanog partnera za usluge računovodstva na brojevi.hr.

Utorak, 26.11.2019. / brojevi.hr