Pristup podacima o svim poslovnim subjektima omogućio Vam je Coface.

Provjerite poslodavce

SUB ROSA d.o.o. za export-import i usluge

SUB ROSA d.o.o. za export-import i usluge

Trumbićeva obala 1721000Split50759663382
2018
10,673,53123
2017
9,894,10021
Više informacija   ↗