Pristup podacima o svim poslovnim subjektima omogućio Vam je Coface.

Provjerite poslodavce

Sofa IT d.o.o. za informatiku

Sofa IT d.o.o. za informatiku

Vrbani 410000Zagreb96366258208
2021
10,942,084.01€4,494,186.48€97
2020
5,516,864.69€1,814,619.02€68
Više informacija   ↗