Pristup podacima o svim poslovnim subjektima omogućio Vam je Coface.

Provjerite poslodavce

PUREX d.o.o. proizvodnja i uzgoj peradi

PUREX d.o.o. proizvodnja i uzgoj peradi

Hrvace 55621233Hrvace31813200148
2018
50,826,207183
2017
45,281,562173
Više informacija   ↗