Pristup podacima o svim poslovnim subjektima omogućio Vam je Coface.

Provjerite poslodavce

KAZBEK d.o.o. putnička agencija za trgovinu i ugostiteljstvo

KAZBEK d.o.o. putnička agencija za trgovinu i ugostiteljstvo

Lapadska obala 2520000Dubrovnik51417113283
2021
416,685.38€17
2020
248,387.55€17
Više informacija   ↗