Pristup podacima o svim poslovnim subjektima omogućio Vam je Coface.

Provjerite poslodavce

G & K TERMIKA proizvodnja, konzalting i trgovina, d. o. o.

Ritošin Brig 5252447Vižinada67693477155
2021
59,305.59€1
2020
136,205.19€31,926.47€1
Više informacija   ↗