Pristup podacima o svim poslovnim subjektima omogućio Vam je Coface.

Provjerite poslodavce

8 Hz d.o.o. za usluge, trgovinu, turizam i turistička agencija

Marulićeva 4952100Pula03474138082
2021
12,442.37€1
2020
30,764.62€1
Više informacija   ↗