Opći uvjeti

Pravila i uvjeti korištenja stranica posao.hr


Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranica posao.hr.
Internet stranice posao.hr su u vlasništvu trgovačkog društva Oglasnik d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41 (dalje u tekstu: posao.hr)

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica posao.hr, stupate u ugovorni odnos s trgovačkim društvom Oglasnik d.o.o.i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama posao.hr, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

1. Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja portala posao.hr
Svojim pristupom portalu www.posao.hr (dalje u tekstu: posao.hr) neopozivo pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja portala posao.hr na pravni odnos Vas i vlasnika portala.

Pojedini servisi unutar portala posao.hr mogu imati i vlastite uvjete korištenja. Ukoliko nije drugačije istaknuto, koriste se Opći uvjeti korištenja portala posao.hr.

2. Opći uvjeti korištenja
Portal posao.hr je namijenjen spajanju poslodavaca i posloprimaca. To je skup internet alata koji su namijenjeni poslodavcima i posloprimcima.

Poslodavci mogu pregledavati životopise posloprimaca, objavljivati oglase za otvorena radna mjesta, a posloprimci se mogu javljati na oglase poslodavaca te kreirati vlastiti, standardiziran životopis.

Portal posao.hr ne jamči za točnost podataka u objavljenim životopisima posloprimaca i oglasima poslodavaca.

Portal posao.hr zadržava pravo brisanja tekstova (oglasa i/ili životopisa) neprimjerenog sadržaja, prema svojoj diskrecijskog procijeni.

3. Opći uvjeti za poslodavce
Objavljivanje oglasa za otvorena radna mjesta ili korištenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku objavljenom na portalu posao.hr.

Pretraživanje oglasa poslodavaca omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima portala posao.hr.

Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe, bez zlouporabe baze podataka portala posao.hr. Pod zlouporabom baze podataka portala posao.hr osobito se podrazumijeva kopiranje baze podataka (životopisa posloprimaca) na bilo koji medij (dakle, pohranjivanje podataka iz baze životopisa portala posao.hr na računala korištenjem automatskih aplikacija), bez obzira na namjeru ili svrhu takvog postupanja poslodavca i bez obzira na osobu koja je kod poslodavca obavila takav postupak, bez prethodnog odobrenja portala posao.hr. U slučaju zlouporabe baze podataka poslodavac odgovara za cjelokupnu štetu kako portalu posao.hr odnosno njegovom vlasniku, tako i trećim osobama.

Poslodavac koji objavi svoj oglas na portalu posao.hr neće držati posao.hr i/ili vlasnika portala posao.hr odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posloprimaca ili trećih osoba.

Poslodavcu je dozvoljeno oglašavati isključivo jednu radnu poziciju po oglasu za posao.

Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornima. U suprotnom, takvi oglasi biti će ispravljeni u djelu u kojem vlasnik portala posao.hr procijeni da je diskriminitatoran, uz prethodnu obavijest poslodavcu.

Portal posao.hr zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi ili svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku portala posao.hr ili trećoj osobi.

4. Opći uvjeti za posloprimce
Portal posao.hr omogućava besplatno objavljivanje životopisa posloprimaca i pretraživanje objavljenih oglasa poslodavaca te komuniciranje putem foruma.

Objave i izmjene vlastitih životopisa posloprimaca te komunikacija na forumu moguće su samo uz prethodnu regstraciju.

Posloprimac koji je na portalu posao.hr objavio vlastiti životopis, odnosno izjavio neku informaciju na forumu, odgovara za točnost objavljenih podataka, kako prema poslodavcu, tako i prema vlasniku portala posao.hr i trećim osobama.

5. Autorska prava
Portal posao.hr zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na portalu, osim ukoliko za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno.
Zabranjeno je svako korištenje autorskog djela bez suglasnosti vlasnika.

6. Zaštita privatnosti
Portal posao.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku neće davati na uvid trećoj strani, osim ukoliko ti podatci budu zatraženi od strane suda, u sudskom postupku.
Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana posebnim zakonom.
Prijave kandidata koji se prijave putem 'Brze prijave' se čuvaju godinu dana od datuma prijave na vaš oglas. Sve starije prijave od godinu dana se automatski nepovratno brišu.
Podaci koje su posloprimci unijeli pri registraciji, kao i podaci u njihovim vlastitim životopisima bit će dostupni samo registriranim poslodavcima koji su pristup bazi životopisa stekli registracijom.

7. Pravo na izmjenu i uklanjanje sadržaja
Portal posao.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu, bez prethodne najave.

Portal posao.hr zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s ovim Uvjetima, kao i trenutno ukinuti registriranom korisniku korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja portala odnosno kršenja ovih Uvjeta.

8. Korištenje stranice
Portal posao.hr neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja portala posao.hr.

Portal posao.hr neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.

Portal posao.hr objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu posao.hr. Portal posao.hr ne jamči korisnicima tih stranica i/ili portala zaštitu podataka, odnosno ne jamči za sadržaj tih stranica.

9. Dostupnost stranice
Portalu posao.hr pristupa se putem interneta, zbog čega se ne može jamčiti svakodobna dostupnost servisa i informacija na portalu.

10. Pravila za korištenje foruma
Sadržaj Foruma portala posao.hr bez ograničenja mogu čitati i pregledavati svi posjetitelji portala posao.hr.
Korištenje Foruma (korištenje foruma definirano je kao otvaranje tema i/ili pisanje poruka) moguće je isključivo uz registraciju korisnika.
Korisnik je suglasan da je sva komunikacija na Forumu portala posao.hr javna, a ne privatna.

Svaka poruka na Forumu je stav ili mišljenje isključivo njenog autora i ne odražava službeni stav portala posao.hr, koji se ne može držati odgovornim za njihov sadržaj.
Korisnik je odgovoran za sav sadržaj poruka koje ostavlja na Forumu i pristaje snositi odgovornost za sve posljedice koje mogu proizići iz sadržaja poruke koju je ostavio na Forumu portala posao.hr.

Korisnik se obvezuje:

  • da neće koristiti Forum za objavljivanje ili širenje materijala/poruka čiji je sadržaj na bilo koji način u suprotnosti s hrvatskim zakonima, uvredljiv, lažan, pristran, prijeteći, vulgaran, prostački, eksplicitan ili na bilo koji način može biti shvaćen kao kršenje građanskih prava;
  • da neće nuditi trećim osobama zapise - fileove koji sadrže software ili neki drugi materijal zaštićen Zakonom o autorskom pravu, osim u slučaju da je korisnik osobno vlasnik prava na dotični materijal;
  • da neće koristiti Forum kako bi prikupljao sadržaj od trećih osoba za koji zna ili sumnja da bi njihovim korištenjem prekršio Zakon o autorskim pravima ili neki drugi hrvatski i/ili međunarodni zakon;
  • da neće nuditi trećim osobama fileove koji sadrže viruse ili bilo koji software ili program čije bi korištenje moglo izazvati djelomično ili potpuno onesposobljavanje rada računala.

Zadaća administaratora i moderatora Foruma je uređivanje, uklanjanje, zatvaranje, premještanje tema koje nisu u skladu s idejom samog Foruma. Također, oni imaju pravo uređivanja naslova tema i brisanja poruka čiji sadržaj smatraju neprimjerenim za objavu na Forumu.

Portal posao.hr ne preuzima odgovornost za trajnost poruka na Forumu, krivo adresiranje, zakašnjenje u prikazu poruke ili nemogućnosti da se sačuva sadržaj pojedinog foruma.

Portal posao.hr zadržava pravo bez najave ukloniti neku poruku s Foruma, ali nema obvezu brisanja sadržaja koji pojedinačni korisnik drži uvredljivim ili eksplicitnim.
Portal posao.hr ne preuzima odgovornost za eventualne posljedice koje mogu nastati iz korištenja Foruma.

Korisnicima koji budu zloupotrebljavali Forum ili ostavljali poruke neprikladnog ili uvredljivog sadržaja bit će na određeno vrijeme ili trajno zabranjeno korištenje Foruma.
Portal posao.hr zadržava pravo da sve korisnike koji se u svojim porukama na bilo koji način ogriješe o zakone Republike Hrvatske prijavi nadležnim organima i otkrije im identitet tih korisnika.

Ukoliko primjetite poruku koja nije u skladu sa navedenim, molimo Vas da o tome obavijestite administratora na e-mail: kontakt@posao.hr

11. Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
Sukladno navedenom zakonu portal posao.hr prikuplja sljedeće podatke oglašivača:
Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište (tj. ime, prezime, adresu i OIB)
Zakon u cjelosti pronađite na linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1349.html

12. Rubrika 'Savjeti pravnika'
Savjeti pravnika na portalu posao.hr iznijeti su isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne smatraju se pravnim mišljenjem ili stavom vezanim uz konkretan slučaj i konkretne osobe i ne mogu biti zamjena za stručnu pomoć odvjetnika.

13. Izmjena i dopuna Općih uvjeta korištenja
Portal posao.hr odnosno njegov vlasnik, zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja portala posao.hr, bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovom portalu.

 


 

Načini plaćanja

Portal posao.hr obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici posao.hr-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Sigurnost plaćanja - WS-Pay

WS-Pay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između WS-Pay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Omogućujemo vam plaćanje naših usluga plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje po predračunu (virmansko plaćanje)

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati, izvršiti ćemo naručenu uslugu.

2. Plaćanje kreditnim karticama:

American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare