Voditelj tematskog parka (m/ž)

2 dana do isteka
Dobrodošli Igrandiju i Marsupiju, mjesto sjajne zabave na 8000 m2. Dođi! Ostavi svakodnevicu ispred vrata i uđi u nevjerojatan svijet pun uzbuđenja! Naš zabavni park namijenjen je zabavi cijele obitelji. Dok se najmanji igraju u Igrandiji, oni malo stariji u Marsupiji ulaze u svijet laser taga, trampolina i virtualne stvarnosti.
Voditelj tematskog parka (m/ž)
Mjesto rada: Zagreb
Odgovornosti:

Voditelj tematskog parka odgovoran je za svakodnevne prodajne i operativne aktivnosti s fokusom na sigurnost djece, edutainment, te ostvarenje plana B2B i B2C prihoda i profitabilnosti. Odgovoran je osigurati oduševljene korisnike pruženom uslugom i ukupnim doživljajem. Koordinira, educira i motivira tim, te djeluje u skladu s propisanim procesima i standardima. Osigurava optimalnu popunjenost parka s sponzorima, reklamnim površinama i B2B prihodima.

Osigurava da tematski park ima sve potrebne resurse za rad i da su troškovi u okvirima prihvaćenih budgeta. Izrađuje rolling 9m+ operativni i financijski plan poslovanja, te uključuje i management tim. Eventualne pritužbe korisnika brzo rješava, te poduzima korektivne mjere da se iste svedu na minimum.


Idealan kandidat:

Preuzima odgovornost oduševiti korisnike, djecu i roditelje, kroz edutainment u sigurnom okruženju. Proaktivan je, komunicira direktno, jasno i dosljedno prema svima. Konstantno unapređuje svoja znanja, proaktivan je i visoko motiviran u postizanju ciljeva. Ima iskustva u radu s većim diversificiranim timovima i nije ga strah inovirati, te iskušati nove pristupe.

 • Povećati market share i profitabilnost, te ostvariti planirane prihode, cashflow i EBIT na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou za B2C i B2B segmente.
 • Odgovoran je za ostvarivanje ključnih KPI-a tematskog parka s fokusom na sigurnost djece, edutainment, oduševljenje korisnika koje mjerimo s net promotor mean score 9.4+, google my business igrandia/marsupia 4.7+, izlazna anketa s rođendana NPS mean score 9.4+
 • Redovito mjesečno analizira i reportira tekuće i povijesne financijske podatake i izrađuje i provodi strategije i taktike za optimizaciju troškova i povećanje prihoda, profitabilnosti i cashflow-a
 • Redovito kvartalno ažurira rolling plan prihoda i RDG-a za 9 mjeseci unaprijed, te osiguirava da je isti pravovremeno prihvaćen od strane management tima
 • Nakon prvog mjeseca rada dati u pisanom obliku plan ključnih aktivnosti i projekata koje će implementirati idući mjesec iz perspektive ključnih KPI-a tvrtke, 4C leadership-a, 5 building blokova tvrtke i trokuta željenog okruženja i ponašanja. Od drugog mjeseca rada nadalje do kraja mjeseca dati osvrt u pisanom obliku na postignute rezultate u prošlom mjesecu, te plan ključnih aktivnosti i projekata za idući mjesec. Nakon 6 mjeseci kvartalno planiranje ključnih inicijativa i projekata 9 mjeseci unaprijed, te redovito pisano izvještavanje o postignutim rezultatima za prošli kvartal
 • Osigurava da su sve atrakcije u funkciji i sigurne za korištenje, te da tematski park ima sve potrebne resurse za rad i da su troškovi u okvirima prihvaćenih budgeta. Mjesečno izvještava u pisanom obliku o funkcionalnosti atrakcija, te o planu održavanja i popravaka i troškova istih
 • Brine da su sve ključne role u tematskom i zabavnom parku popunjene adekvatnim osobama koji su kompetentni, educirani i visoko motivirani za rad
 • Odgovoran je osigurati optimalnu organizacijsku strukturu parka, procese i tehnologiju
 • Analizira B2B i B2C podatke o povratnim informacijama kupaca kako bi se utvrdilo jesu li kupci oduševljeni proizvodima i uslugama tvrtke, te što je potrebno promijeniti ili unaprijediti
 • Primjer je željene organizacijsku kulture i istu gradi i prenosi na ostatak tima
 • Aktivno prati rast i razvoj svih djelatnika unutar tima, vrši evaluaciju i evidentira njihov učinak koji je u skladu s propisanim standardima i procesima
 • Dokumente, aplikacije i procese u odgovornosti radnog mjesta pravovremeno koristi, procesuira i prosljeđuje dalje (interno ili prema partnerima)
 • Aktivno sudjeluje u izradi i provedbi operativnog plana s ostatkom management tima
 • Osigurati da članovi tima posjeduju sve potrebne informacije, alate i resurse za obavljanje posla, te pravovremeno razmjenjivati informacije s ostalim suradnicima u kompaniji
Potrebno:
 • Najmanje 2 godine iskustva u B2B prodaji
 • Izvrsno poznavanje rada u MS Office okruženju (Excel, Word, PowerPoint)
 • Dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Vozačka dozvola B kategorije
Što nudimo:
 • Godišnji bonus definiran Ugovorom o radu, direktno vezan na EBIT tematskog parka
 • Polugodišnji bonus vezan na ispunjenje ključnih projekata i inicijativa
 • Mjesečni bonus za B2B prodaju koje ste direktno dogovorili iznosu od 10% od ostvarenog i naplaćenog EBIT-a
 • Zaštitu Vašeg dostojanstva i svih ljudskih i radnih prava
 • Super pogodnosti za tebe, tvoju obitelj i prijatelje.
 • Mogućnost rada od kuće do 2 dana tjedno

Tip ugovora o radu: Ugovor o radu na neodređeno s probnim rokom 6 mjeseci
Mjesto rada: Zagreb, Jankomir, Velimira Škorpika 11