Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.06.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Voditelj/ica mjere  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
15.06.2024.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
6
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave
Kontakt:
pisana zamolba: CENTAR DUGAVE, UL. SV. MATEJA 70A, 10010 ZAGREB-DU
Ostale informacije:
Na temelju članka 24., stavak 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (dalje: "TKU", NN 29/24) i članka 16., stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19-ispravak, Odluke Vlade RH; 60/22, 10/24 i 35/24), u skladu s člankom 259. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23, dalje u tekstu: "ZSS"), temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (skraćeni naziv: "Centar Dugave"), dana 7. lipnja 2024. godine, raspisuje NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE stručnog radnika u sustavu zaštite djece, radno mjesto I. vrste - socijalni radnik / psiholog / socijalni pedagog / edukacijski rehabilitator na puno i neodređeno radno vrijeme uz uvjet 6 mjeseci probnog rada poslovi voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu (intenzivni nadzor), šest (6) izvršitelja m/ž
Opis poslova: provođenje mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta temeljem Obiteljskog zakona pružanjem intenzivne stručne pomoći roditeljima, kada je utvrđeno da je djetetov razvoj ugrožen, a roditelji su spremni i sposobni promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji. Mjera se provodi u obitelji kroz najmanje dva susreta voditelja mjere i roditelja tjedno, a po potrebi i češće, prilikom čega se pruža pojačana pomoć, vodstvo i modeliranje odgovarajućih ponašanja roditelja, sukladno programu rada provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora (1 voditelj na 10 mjera/obitelji); rad u dvije smjene. Stručni uvjet: 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike u Republici Hrvatskoj ili priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije 2. odobrenje za rad nadležne Komore 3. položen stručni ispit ili primjena iznimke iz članka 258. stavak 2. ZSS-a 4. najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci 5. vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač 6. nepostojanje zapreke iz članka 261. ZSS-a Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (motivacijsko pismo) kandidati moraju priložiti preslike: 1. životopisa 2. dokumenta o državljanstvu 3. dokumenta o položenom stručnom ispitu ili o primjeni iznimke iz članka 258. stavak 2. ZSS-a 4. dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju 5. važećeg odobrenja za rad nadležne Komore 6. dokumenta o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijeg od 30 dana od dana podnošenja prijave (E-zapis – radno pravni status ili potvrda o prijavama na mirovinsko osiguranje, e-radna knjižica, https://gov.hr/hr/e-radna-knjizica/816,) 7. dokumenta kojim se dokazuje jednogodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci (potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa iz čl. 130 st. 1. Zakona o radu, ugovor o radu, i sl.) 8. važeće vozačke dozvole B kategorije Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnog zakona, dužni su priložiti i svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom za ostvarivanje prava prednosti te navedeno pravo, u odnosu na ostale kandidate, mogu ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Rok za dostavu prijave s prilozima: 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na we. str.: www.centar-dugave.hr u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu prijava. Sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa objavom osobnih podataka (ime i prezime) na web str. Centra Dugave, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, poslodavac će po službenoj dužnosti provjeriti vjerodostojnost diplome izabranog kandidata te nepostojanje zapreke iz članka 261. ZSS-a. Po primitku u radni odnos, stručni radnik je obavezan sudjelovati i završiti dodatni standardizirani program stručnog usavršavanja za voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prije početka rada s obiteljima te će navedeni program stručnog usavršavanja biti osiguran od strane poslodavca. Vlastoručno potpisanu prijavu (motivacijsko pismo) s prilozima dostaviti na adresu: CENTAR DUGAVE, UL. SV. MATEJA 70/A, 10010 ZAGREB-DUGAVE uz naznaku: Povjerenstvo za zapošljavanje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
144052418
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.