Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.02.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni suradnik - psiholog  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Otočac
Rok prijave:
15.02.2024.

O poslu

Mjesto rada:
OTOČAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC
Kontakt:
pisana zamolba: Ćirila i Metoda 2, 53 220 Otočac
Ostale informacije:
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC Ćirila i Metoda 2, 53 220 Otočac KLASA: «CasesClassificationCode» URBROJ: «RegistrationNumber» Otočac, 6. veljače 2024. «Image:QRcode» Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), članka 108. Statuta Srednje škole Otočac, članka 7. Pravilnika o radu Srednje škole Otočac, te članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Otočac ravnateljica Srednje škole Otočac raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa a) za obavljanje poslova na neodređeno vrijeme: - stručni suradnik - psiholog - 20 sati tjedno - nastavnik matematike – 8 sati nastave tjedno - nastavnik fizike – 12 sati nastave tjedno - suradnik u praktičnoj nastavi elektromehaničara i autoelektričara – 32 sata praktične nastave b) za obavljanje poslova na određeno vrijeme – do povratka radnica na rad: - nastavnik hrvatskoga jezika – 20 sati nastave tjedno - nastavnik strukovnog predmeta ekonomske grupe – 2 sata nastave tjedno - spremačica – 40 sati tjedno c) za obavljanje poslova na određeno vrijeme – najduže do 30. lipnja 2024. godine: - nastavnik strukovnih predmeta pravne grupe – 4 sata nastave tjedno Uvjeti za obavljanje poslova: - za stručnog suradnika: završeni diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i stečene pedagoške kompetencije - za nastavnike: završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste i stečene pedagoške kompetencije - za suradnika u praktičnoj nastavi: stečena srednja stručna sprema u području elektrotehnike i pedagoške kompetencije, te 2 godine iskustva u struci - za spremačicu – završena osnovna škola Za rad ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i obavljanje poslova radnog mjesta. Uz prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati moraju priložiti u neovjerenoj preslici: - dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme, - životopis, - dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 2 mjeseca), - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, - potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama. Natječaj traje od 7. veljače do 15. veljače 2024. godine. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravovremene i potpune provest će se jedan ili više načina vrednovanja u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Otočac. Način vrednovanja kandidata, mjesto i vrijeme održavanja vrednovanja i postignuti rezultati kandidata objavit će se na web stranici Škole http://ss-otocac.skole.hr/natjecaji O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na navedenoj web stranici u roku 15 dana od dana odabira kandidata. U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, Škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima. Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanje. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu: Srednja škola Otočac, Ćirila i Metoda 2, 53 220 Otočac. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu suglasnost da školska ustanova može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka suglasno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
140463410
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.