Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.04.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni/a suradnik/ca (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator)  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Žabno
Rok prijave:
09.04.2024.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ŽABNO, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
6 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno
Kontakt:
osobni dolazak: TRG KARLA LUKAŠA 6A, SVETI IVAN ŽABNO
najava na telefon: 048 810250
pisana zamolba: Trg Karla Lukaša 6A, 48214 Sveti Ivan Žabno
Ostale informacije:
1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 6 sati tjedno, uz obvezu probnog rada u trajanju od tri mjeseca
Za stručnog suradnika kandidati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/ 22. i 101/23.) i člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.): završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (pedagog, profesor pedagogije, diplomirani pedagog, psiholog, profesor psihologije, diplomirani psiholog, edukacijski rehabilitator)
utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgojitelja.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnivati ​​osobu koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. ). i 101.). /23.). Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja: 1. životopis, 2. preslik osobne iskaznice, 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome), 4. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107.). /07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) , ne starije od dana objave natječaja: uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.)
5. potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja. Dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, kandidat koji bude izabran mora prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i svih potrebnih dokaza dostupnih na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava %20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u zatvorenoj omotnici, isključivo pisanim putem, Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, na adresu: Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 6A , 48214 Sveti Ivan Žabno, s naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator) – ne otvarati“. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno. Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
142005240
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.