Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovoditelj/ica Odjela za pravne poslove

- dana
Poslodavac:
Hrvatski audiovizualni centar - HAVC Hrvatski audiovizualni centar - HAVC
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
27.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju čl.29. Statuta, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Natječaj za radno mjesto: Rukovoditelj/ica Odjela za pravne poslove
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust, probni rad 3 mjeseca

Opis poslova i radnih zadataka:

• rukovodi radom Odjela za pravne poslove i koordinira poslove iz njegova djelokruga,
• prati relevantne zakonske propise,
• pruža pravnu podršku ravnatelju, tijelima i odjelima Centra u području medijskog i audiovizualnog prava te sustava dodjele državnih potpora
• pruža pravnu podršku ravnatelju, tijelima i odjelima Centra u području autorskog i srodnih prava, u vezi sa aktivnostima Centra,
• pruža pravnu podršku ravnatelju, tijelima i odjelima Centra u statusnim poslovima,
• surađuje na izradi općih akata Centra,
• izrađuje nacrte akata o sklapanju pravnih poslova Centra sukladno uputi ravnatelja,
• obavlja i druge pravne poslove po nalogu ravnatelja
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Županija:Grad Zagreb

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti radnog mjesta:
• završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij ili stečena VSS prema ranije važećim propisima,
• 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• poznavanje nacionalnih, europskih i međunarodnih propisa kojima se uređuju audiovizualne djelatnosti, mediji te autorsko i srodna prava,
• poznavanje europskih sustava potpore u području audiovizualnih djelatnosti
• dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu te poznavanje još jednog svjetskog jezika,
• osposobljenost za rad na osobnom računalu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi
provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i navedenih u
uvjetima natječaja. Odabrani kandidati će putem maila biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o stručnom zvanju (presliku diplome),
• uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od šest mjeseci,
• motivacijsko pismo,
• dokaz o državljanstvu u preslici,
• dokaz o radnom iskustvu,
• dokaz o poznavanju stranih jezika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se zaključno s 27.03.2018. na adresu:

Hrvatski audiovizualni centar
Nova Ves 18
10000 Zagreb
s naznakom "Za natječaj za Rukovoditelja/icu Odjela za pravne poslove ".
Hrvatski audiovizualni centar
Daniel Rafaelić, ravnatelj


Zagreb, 08. ožujka 2018.
Klasa: 111-048
Urbroj: 1157-2018
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računalu:dobro
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare