Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.06.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Radni terapeut / radna terapeutkinja  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
03.06.2024.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kontakt:
osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA, PISARNICA
pisana zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka, PisarnicA
Ostale informacije:
Opis poslova: organizira i provodi okupacijsko kreativnu terapiju za bolesnike svih odjela klinike na kojoj radi
raspoređuje po grupama zadatke prema mogućnostima bolesnika i uputama liječnika terapeuta
svakodnevno vodi okupacijsku i socioterapijsku grupu
svakodnevno vodi evidenciju o radu i aktivnostima svakog bolesnika, ocjenjuje taj rad, opisuje ponašanje, izvještava liječnika terapeuta i prema potrebi prilagođava plan rada za pojedine bolesnike
sudjeluje na sastancima socioterapijske zajednice gdje prati cjelokupnu socioterapijsku aktivnost bolesnika
sudjeluje u timskoj sintezi gdje iznosi svoja zapažanja o ponašanju bolesnika i njegovom odnosu prema radnim aktivnostima radi donošenja radne prognoze
organizira izložbe radova bolesnika
prati stručnu literaturu iz područja svoga rada i surađuje s drugim stručnjacima te tako unapređuje svoj rad
samostalno obavlja izbor i nabavu svih sredstava za rad, evidentira ih, pazi da se racionalno koriste i čuva ih
vodi knjižnicu za bolesnike
organizira prigodne programe
obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada i po nalogu neposredno pretpostavljenog
odgovoran je za pravovremenu dostavu odobrenja za rad/obnove odobrenja za rad službi odgovornoj za kadrovske poslove, ukoliko je ista preduvjet za rad
Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 21. svibnja 2024. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/24-03/18, urbroj: 534-04-1-1/8-24-13 od 12. siječnja 2024. godine raspisuje se; NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme Radni terapeut za potrebe Klinike za neurologiju- 1 izvršitelj Uvjeti: VŠS
bacc.therap.occup.
položen stručni ispit
U prijavi na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju: - zamolbu i životopis - presliku Diplome o stečenom obrazovanju - presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu - potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu) - potvrdu o državljanstvu Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad. Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka – www.kbc-rijeka.hr. Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
143859159
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.