Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.02.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Psiholog/psihologinja  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec
Kategorija:
Mjesto rada:
Ivanec
Rok prijave:
19.02.2024.

O poslu

Mjesto rada:
IVANEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec
Kontakt:
pisana zamolba: PAHINSKO 6, 42240 IVANEC
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/18) i članka 4. Pravilnika o radu, Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec raspisuje
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu psihologa, 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci
Stručni uvjet za psihologa:
1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije (mag. psihologije) 2. položen stručni ispit za psihologa 3. najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima psihologa 4. nepostojanje zapreke iz članka 261. ZSS-a 5. važeća dopusnica Hrvatske psihološke komore 6. vozačka dozvola B kategorije Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:
1. životopisa 2. dokumenta o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnice ili osobne iskaznice) 3. dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju 4. dokumenta o položenom stručnom ispitu za psihologa 5. dokumenta o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijeg od 30 dana (elektronički zapis ili potvrda o prijavama na mirovinsko osiguranje) 6. dokumenta kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci, npr. potvrde iz čl. 130. Zakona o radu, ugovora o radu, obrasca eM-1P i sl. 7. kandidati za psihologa dužni su priložiti i presliku važeće dopusnice Hrvatske psihološke komore 8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana 9. dokaz o položenom vozačkom ispitu B - kategorije (preslika vozačke dozvole).
Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnog zakona, dužni su priložiti i svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom za ostvarivanje prava prednosti te navedeno pravo, u odnosu na ostale kandidate, mogu ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na Natječaj priložiti propisane dokaze koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i dostupni putem poveznice na link: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Rok za dostavu: 15 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama.” Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja. Vlastoručno potpisanu prijavu s prilozima dostaviti na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, 42240 Ivanec, Pahinsko 6. „Natječaj za psihologa/icu“. O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Opis poslova: pruža psihološku pomoć i podršku korisnicima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
140300920
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.