Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.06.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Prvostupnik / prvostupnica radne terapije  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
03.06.2024.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kontakt:
osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA, PISARNICA
pisana zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Pisarnica
Ostale informacije:
Opis poslova: Sukladno važećem propisu koji razrađuje pripravnički staž zdravstvenih radnika
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024. godini odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, klasa: 023-03/23-01/302, urbroj: 534-7-2-3/1-24-03 od 05.03.2024. godine, te članka 22. Statuta KBC-a Rijeka, ravnatelj KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alen Ružić, dr.med., dana 21. svibnja 2024. godine raspisuje N A T J E Č A J za prijam pripravnika na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanja za pripravništvo u javnim službama, za slijedeća radna mjesta ​ Prvostupnik-ca radne terapije pripravnik - 1 izvršitelj
Na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pripravništvo u javnim službama, temeljem ovog Natječaja mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju slijedeće uvjete: da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za radno mjesto/zanimanje za koje se prijavljuju
da ispunjavaju uvjete potrebne za korištenje potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapoljavanje za pripravništvo u javnim službama (nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini)
Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma, dodatak diplomi, prosjek ocjena, odnosno završna svjedodžba i svjedodžba svih razreda), presliku osobne iskaznice, ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom radnom stažu ne stariji od 30 dana, presliku kartice tekućeg računa s IBAN-om, presliku prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uz prijavu kandidati su dužni naznačiti za koje radno mjesto/zanimanje se kandidiraju. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid original dokumenata. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva), uz naznaku na omotnici: Natječaj za prijam pripravnika. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. Nepravovremene i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzeti će se iz razmatranja. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
143863686
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.