Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije / medicinske radiologije  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kategorija:
Mjesto rada:
Pakrac
Rok prijave:
28.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kontakt:
pisana zamolba: Bolnička 74, 34550 Pakrac
Ostale informacije:
Temeljem čl. 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Odluke ur. br. 01 -2-393/23-1 ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža – stjecanje prvog radnog iskustva, puno radno vrijeme, 12 mjeseci 4. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije/medicinske radiologije (VŠS)- 1 (jedan) izvršitelj/ica Uvjeti: završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij medicinske radiologije/radiološke tehnologije
Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Prijavi treba obavezno priložiti: vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti (ne starija od 30 dana), dokaz o državljanstvu; za radno mj. br.1-4: diploma, dopunska isprava o studiju s prosjekom ocjena i dužinom studiranja,; za radno mj. br.5-6: svjedodžbu o završenom školovanju, svjedodžbe svih razreda. Kandidati su dužni dostaviti dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Kandidati/kinje trebaju ispunjavati uvjete sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), za mjeru “Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo. (www.hzz.hr). Odabrani kandidat započeti će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni HZZ. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima. Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada. Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo. Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19,84/21), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 48. st.1-3. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/2021), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6, 7, 8. i 48.f. navedenog zakona. Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjete iz članka 9. navedenog zakona – dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana(www.ozbpakrac-bhv.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke. Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Prijavom na natječaj smatra se da su pristupnici dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje pripravnika - zanimanje “; u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131513179
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.