Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.05.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Primalja prvostupnik - primalja asistent (m/ž)  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
06.05.2024.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
10
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kontakt:
osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA
pisana zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova: provodi njegu bolesnica u stacionaru i brine za bolesnice u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, djeluje unutar zdravstvenog tima uz nadzor liječnika, primjenjuje sva usvojena znanja iz područja primaljske skrbi sukladno načelima profesionalne etike i zakonodavstva, sudjeluje u edukaciji u cilju očuvanja zdravlja i prevencije spolno prenosivih bolesti, ranog otkrivanja ginekoloških bolesti i planiranja obitelji te sudjeluje u provođenju edukacije u pripremi za porod i roditeljstvo, obavlja sve poslove i zadatke u svezi njege novorođenčeta i nedonoščeta, provodi njegu trudnice, provodi njegu ginekoloških bolesnica, priprema bolesnicu i materijal za rano otkrivanje malignih bolesti genitalija, priprema trudnicu za dijagnostičke i terapijske zahvate, obavlja prijeoperacijsku pripremu, priprema bolesnicu i pribor potreban za ginekološki pregled, obavlja poslijeoperacijsku njegu i sprječava komplikacije, priprema bolesnicu i pribor te primjenjuje peroralne, intramuskularne i subkutane terapije, uzima krv iz vene za laboratorijske pretrage, priprema bolesnicu i pribor te pomaže višoj medicinskoj sestri ili liječniku pri primjeni intravenske terapije i transfuzije krvi, priprema bolesnicu i pribor i pomaže liječniku kod previjanja, priprema i izvodi kateterizacije, priprema rodilju i aparate za praćenje kucaja i trudova, priprema bolesnicu i pomaže liječniku pri porođaju, priprema rodilju za dovršenje poroda carskim rezom, evidentira dijete te ga po prvi put kupa, važe i mjeri, pere i vrši reviziju posteljice, priprema bolesnicu i pribor i pomaže liječniku kod revizije ušća i obrade epiziotomije, kontrolira opće stanje babinjača nakon poroda, priprema i obavlja toaletu međice, mjeri i evidentira vitalne znakove, kontrolira dojke i lohije, priprema bolesnicu i pribor te pomaže liječniku kod vađenja šavova, priprema, brine i odgovora za sve vrste sterilizacije, obavlja njegu novorođenčeta, obavlja njegu djeteta u inkubatoru, mjeri i registrira vitalne znakove, pomaže i upućuje majku kod dojenja, obavlja umjetnu prehranu djeteta, obavlja specijalnu njegu bolesnog novorođenčeta, priprema dijete i pomaže liječniku pri uzimanju materijala za laboratorijske pretrage, provodi BCG vakcinaciju, priprema dijete i pribor te pomaže kod eksangvinotransfuzije, priprema pribor i pomaže liječniku kod reanimacije djeteta, obvezatno vodi dnevne evidencije svih aktivnosti primalje vezano za ginekološku bolesnicu, trudnicu, rodilju, novorođenče, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga rada i po nalogu neposredno pretpostavljenog, odgovoran je za pravovremenu dostavu odobrenja za rad/obnove odobrenja za rad službi odgovornoj za kadrovske poslove, ukoliko je ista preduvjet za rad
Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 02. travnja 2024. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/23-03/107, urbroj: 534-04-1-1/8-23-100 od 13. rujna 2023. godine raspisuje se; NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme Prvostupnica primaljstva/primalja asistentica - 10 izvršitelja Uvjeti: - VŠS/SSS - završen stručni studij sestrinstva ili srednja medicinska škola smjer-prvostupnica primaljstva/primalja asistentica - položen stručni ispit - odobrenje za samostalan rad U prijavi na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju: - zamolbu i životopis - presliku Svjedodžbe ili Diplome o stečenom obrazovanju - potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja - presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu - presliku odobrenja za samostalan rad - potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu) - potvrdu o državljanstvu Kandidati mogu priložiti i potvrde o dodatnim znanjima ili iskustvu, kao što su: •znanje stranog jezika •poznavanje rada na računalu Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad. Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetnetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka – www.kbc-rijeka.hr . Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
142360302
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.