Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
GRAD SLAVONSKI BROD
Kategorija:
Mjesto rada:
Slavonski Brod
Rok prijave:
06.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
26 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
GRAD SLAVONSKI BROD
Kontakt:
pisana zamolba: VUKOVARSKA 1, 35 000 SLAVONSKI BROD
Ostale informacije:
U sklopu projekta „Helping – faza VI“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu koji je prijavljen na Natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“ u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2023. - 2024., objavljuje se

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi
u osnovnim školama u Slavonskom Brodu
I. Broj traženih osoba: 1
Mjesto rada: osnovne škole kojima je osnivač Grad Slavonski Brod, tj.
Škola (mjesto rada) Tjedno zaduženje
pomoćnika u nastavi Broj pomoćnika u
nastavi Osnovna škola Blaž Tadijanović, Slavonski Brod 26 sati tjedno 1 Radno vrijeme:
nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju Prijevoz na rad:
djelomično Vrsta ugovora:
ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2023./2024.
II.
UVJETI: najmanje završena četverogodišnja srednja škola,
nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.
III.
OPIS POSLOVA:
Radni zadaci pomoćnika u nastavi obuhvaćaju pružanje potpore učeniku/učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.
Poslovi pomoćnika u nastavi su:
Pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti;
Pomoć u kretanju;
Pomoć pri uzimanju hrane i pića;
Pomoć u obavljanju higijenskih potreba;
Pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka;
Suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu;
Drugi poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika.
IV.
ODABIR KANDIDATA:
Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će Projektni tim za provedbu projekta „Helping - faza VI“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu.
Ukoliko odabrani kandidat nema valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije za pomoćnike u nastavi, nakon selekcijskog postupka u obvezi je sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
prava učenika s teškoćama u razvoju.
Odabran kandidat koji posjeduje dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa može se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnik u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije.
V.
UGOVORNI UVJETI:
S odabranim pomoćnikom u nastavi, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnik u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan-učioničkih aktivnosti.
VI.
POSTUPAK PRIJAVE:
Uz Prijavni obrazac za radno mjesto pomoćnika u nastavi (prilog ovom dokumentu), na javni poziv kandidati za radna mjesta pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente: životopis
dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice)
dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)
dokaz da se ne vodi kazneni i istražni postupak (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starija od 3 mjeseca)
preslika potvrde o pohađanju obuke za pomoćnika u nastavi, ukoliko ju kandidat posjeduje
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potražiti na stranici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposaljvanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

Grad Slavonski Brod zadržava pravo uvida u originale dokumenata.
Kandidati koji iskazuju namjeru rada u više različitih škola, predmetnu dokumentaciju dostavljaju jedan put, a u Prijavnom obrascu na predviđenom mjestu navode sve preferirane škole za rad.

VII.
DOSTAVA PRIJAVA ZA RADNO MJESTO:
Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Slavonski Brod,
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi – ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je do 6. prosinca 2023. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138736115
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.