Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.06.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Pomoćni radnik / pomoćna radnica u kuhinji  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
03.06.2024.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
10
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Kontakt:
osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA, PISARNICA
pisana zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Pisarnica
Ostale informacije:
Opis poslova: samostalno sudjeluje u procesu predpripreme povrća i voća za pripremu
pomaže kuharima u pripremi obroka
sudjeluje u procesu porcioniranja i distribucije obroka na bolničke odjele i druge lokalitete
vrši dovoz prljavog posuđa s bolničkih odjela u centralnu kuhinju
održava čistoću svih prostora, odvoda, tehničkih uređaja, alata, kolica i pribora u kuhinji prema utvrđenom planu i važećim radnim uputama
vrši odvoz svih vrsta otpada iz kuhinje
prema potrebi vrši dovoz čistog i odvoz prljavog rublja u bolničku praonicu rublja
samostalno obavlja proces strojnog i ručnog pranja posuđa, termoporta, termos boca za napitak
odgovara za osobnu higijenu te higijenu radnog mjesta
sudjeluje u ispunjavanju evidencijskih lista dobre higijenske prakse
radi sve poslove prema službeno važećim zakonskim normama vezanim uz svoj rad ( higijenski minimum, HACCP i sl.)
čuva imovinu, uređaje i alate kojima se koristi
osigurava provođenje postupaka s krajnjim ciljem pravovremene distribucije obroka bolesnicima i ostalim korisnicima usluga Prehrane
prema potrebi može biti raspoređen na rad u kantinu za prehranu djelantika gdje obavlja iste radne zadatke iz opisa poslova za radno mjesto pomoćnog radnika u kuhinji ali u prostoru kantine za prehranu djelatnika i roditelja u pranji
obavlja sve druge poslove po nalogu voditelja kuhinje ili voditelja kantine
odgovoran je za pridržavanje higijensko-sanitarnih propisa
odgovoran je za savjesno izvršavanje poslova i radnih zadataka i za povjerena mu sredstva za rad
obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga rada po nalogu nadređenih
za svoj rad odgovoran je voditelju kuhinje ili voditelju kantine
Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 21. svibnja 2024. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/24-03/18, urbroj: 534-04-1-1/8-24-36 od 19. veljače 2024. godine, raspisuje se: NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme Pomoćni radnik u kuhinji za potrebe Službe za bolničku prehranu i dijetetiku - 10 izvršitelja Uvjet: - NSS - završena osnovna škola U prijavi na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju: - zamolbu i životopis - presliku Svjedodžbe o stečenom obrazovanju - potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu) - potvrda o državljanstvu Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada. Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka – www.kbc-rijeka.hr. Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
143858185
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.