Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
07.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato
Kontakt:
osobni dolazak: KRALJA PETRA KREŠIMIRA 6, ZLATAR
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece ODGOJITELJ/ICA - jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme UVJETI: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97). Probni rad određuje se u trajanju od 30 dana. Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stručnoj spremi (preslika)
dokaz o radnom stažu – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji mjesec dana od objave natječaja
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - ne starije od dana objave natječaja
potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere – ne stariju od šest mjeseci
Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola. Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji ostvaruje prednost u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom mora se pozvati na to pravo i mora dostaviti dokaz. Kandidati koji temeljem ostalih propisa ostvaruju pravo prednosti, pod jednakim uvjetima, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti. Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića. Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje objavi na Oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj. Sukladno članku 26. stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. S osobom koja ne ispunjava propisane uvjete sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci. Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar s naznakom “ZA NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA” Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati. Dječji vrtić zadržava pravo provedbe intervjua i/ili testiranja kandidata o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice vrtića, a koje će provesti Povjerenstvo za provedbu ovog natječaja imenovano od strane ravnateljice. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, dana 29.11.2023., a rok za podnošenje prijava traje do 07.12.2023. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138752673
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.