Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC
Kategorija:
Mjesto rada:
Bol
Rok prijave:
12.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BOL, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Zajednički smještaj
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC
Kontakt:
e-mailom: brezamarinkovic@yahoo.com
Ostale informacije:
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“, Uz pjacu 17, 21420 Bol dana 2 8 . lipnja 2022. godine objavljuje NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE -na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij, b) preddiplomski stručni studij, c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, d) diplomski sveučilišni studij, e) specijalistički diplomski stručni studij Uz prijavu treba priložiti: životopis;
presliku dokaza o stručnoj spremi;
dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
uvjerenje nadležnoga suda (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen (na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita)
presliku domovnice.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjet: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznci : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo poštom u roku petnaest (15) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu Dječji vrtić „Mali princ“, Uz pjacu 17, 21420 Bol. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Osoba za kontakt je Breza Marinković, DV „Mali princ“, 098 412 175 Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Ovaj natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici DV „Mali princ“ Bol, dana 28. lipnja 2022. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124540971
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.