Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Nastavnik/nastavnica stručnih predmeta u sektoru umjetnost(nacrtna geometija, oblikovanje interijera)  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
08.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
11 sat tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
Kontakt:
pisana zamolba: Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok
Ostale informacije:
Nastavnika/ca stručnih predmeta u sektoru umjetnost (Nacrtna geometrija, Oblikovanje interijera)
– 1. izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme – 2,2/8 sata dnevno (6 sati nastave tjedno) dipl. ing. arhitekture
mag. ing. arhitekture i urbanizma
Uvjeti: Opći uvjeti sukladno Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) te uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).
Uz pisanu prijavu koja je vlastoručno potpisana dostaviti (preslici): životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje nadležnog suda da nemaju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od devedeset dana od dana objave natječaja,
ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju (uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrda o završenom pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj naobrazbi, itd.).
potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka u natječajnom postupku, a koja se nalazi u prilogu ovog natječaja odnosno na WEB stranici Škole https://sudigoz.hr/poslovanje/natjecaji-i-javni-pozivi/ uz natječaj.
Pozivanje na pravo prednosti pri zapošljavanju Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Zaposlenje u Školi ne može ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Formalni kandidati s liste kandidata pozivaju se na testiranje koje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju). Kandidati mogu biti upućeni i profesionalnoj selekciji kandidata koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kandidat koji nije pristupio testiranju ili profesionalnoj selekciji više se ne smatra kandidatom u postupku.
Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata te se može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12, 105/15, 32/17, 53/22). Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Prilikom sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom može se ugovoriti probni rad. Prijave dostaviti: u roku 8 dana od dana objave na adresu: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok, s napomenom „ZA NATJEČAJ – »naziv radnog mjesta ili nastavnog predmeta, (npr. „ZA NATJEČAJ – ZEMLJOPIS«“. Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na WEB stranici Škole https://sudigoz.hr/poslovanje/natjecaji-i-javni-pozivi/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129957370
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.