Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.05.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Magistar/a psihologije  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
16.05.2024.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
Kontakt:
pisana zamolba: Klaićeva 16
Ostale informacije:
Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, odobrenje za samostalni rad, 1 godina radnog iskustva u struci, probni rad 6 mjeseci Kandidati za sva radna mjesta dužni su, uz vlastoručno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektroničke pošte), priložiti u neovjerenom presliku: -životopis, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju, domovnicu, odobrenje za samostalni rad (osim za radna mjesta pod brojem A3, A4, A5 i A6.), uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja), elektronički zapis o radno pravnom statusu (e - radna knjižica) (ne starija od 30 dana od objave natječaja). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.). Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102 Zakona o Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) – poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf, zatim sukladno čl. 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) – poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf i čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarenje ovog prava. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru putem elektroničke adrese koju su naveli u zamolbi. Odluka o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Klinike: www.kdb.hr (rubrika: Natječaji), te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Odluke o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Klinike smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/2008, 69/2017) na ovaj natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Obrada gore navedenih podataka je nužna za provedbu natječaja te kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju Klinici za dječje bolesti Zagreb, voditelju obrade podataka, privolu za navedenu obradu podataka. Ako se kandidat u svojoj prijavi pozove na pravo prednosti sukladno posebnim propisima, njegovi podaci mogu biti proslijeđeni nadležnim ustanovama isključivo u svrhu provjere navedene dokumentacije. Pozivom na pravo prednosti, kandidat daje svoju privolu da se navedeni podaci obrađuju u svrhu utvrđivanja prava prednosti prema posebnim propisima. Izabrani kandidat – zdravstveni radnik dužan je u roku od 5 radnih dana od objave Odluke o izboru pristupiti potpisivanju suglasnosti za pribavljanje posebnog uvjerenja iz čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 136/2021, 119/2022, 156/2022, 33/2023). Ako kandidat ne pristupi potpisivanju suglasnosti u navedenom roku ili odbije potpisati suglasnost, Klinika pridržava pravo na izmjenu Odluke o izboru ili na poništenje natječaja. Prijave s dokumentacijom podnose se u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb, isključivo poštom, s naznakom: „Prijava na natječaj ___ (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava)“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
143340633
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.