Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Liječnik/ca specijalizant/ica iz pedijatrije  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar
Kategorija:
Mjesto rada:
Bjelovar
Rok prijave:
07.12.2023.

O poslu

Mjesto rada:
BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar
Kontakt:
pisana zamolba: Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar
Ostale informacije:
Ravnateljica Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 65/2022) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) raspisuje NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE – 2 (dva) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 2 ( dva ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 2 ( dva ) izvršitelja 4. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIČE ONKOLOGIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ NEFROLOGIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ PULMOLOGIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ GASTROENTEROLOGIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 8. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE - 1 ( jedan) izvršitelja 9. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 10. SPECIJALIZACIJU IZ NEUROLOGIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 11. SPECIJALIZACIJU IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE - 1 ( jedan) izvršitelj 12. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 13. SPECIJALIZACIJU IZ UROLOGIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 14. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 15. SPECIJALIZACIJU IZ PATOLOGIJE I CITOLOGIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj 16. SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE - 1 ( jedan ) izvršitelj Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati: • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, • odobrenje za samostalan rad Rok za podnošenje zamolbe na natječaj je 8 dana od dana objave. Zamolbu s dokumentima: • životopis • preslikom diplome • preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu • preslikom odobrenja za samostalan rad • preslikom prijepisa položenih ispita na studiju • preslikom potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija • preslikom nagrada za vrijeme studija • preslikom potvrde o statusu poslijediplomskom doktorskog studija • popisom objavljenih radova i kopijom radova • preslikom ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti • potvrdama o radnom iskustvu • preslikom rezultata psihološkog testiranja, te za kirurške grane i preslikom rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu • potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • dokaz o državljanstvu • uvjerenjem nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Opća bolnica „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar Antuna Mihanovića 8, 43000 Bjelovar sa naznakom "Natječaj-i naznaka specijalizacije" Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne Novine” br. 121/17 i 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja: https://gov.hr/mojauprava/hrvatskibranitelji/zaposljavanje/prednost-pri zapošljavanju/403 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne Novine” br. 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne Novine” br.157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Bjelovarsko-bilogorska županija dodjeljuje subvencije ( troškovi podstanarstva, kamate na stambene kredite, troškovi stručnog usavršavanja i doškolovavanja ) liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorska županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Više o detaljima javnog poziva o dodjeli subvencija http://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/P30 Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata. Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Opća bolnica „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15). Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci. Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar, najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s prijavljenim kandidatima. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
138736745
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.