Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Komunalni radnik/radnica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
RISNJAK-DELNICE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Delnice
Rok prijave:
01.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
DELNICE, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
4
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
RISNJAK-DELNICE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti
Kontakt:
pisana zamolba: Školska 24, 51300 Delnice
Ostale informacije:
Opis poslova:
Rad na sanjkalištu, održavanje javnih i zelenih površina, prometnica, groblja, dječjih igrališta, divljih deponija, a što obuhvaća: košnju (trimerom, rotacijskom kosilicom), orezivanje stabala, granja i ostalog grmolikog raslinja, pripremu tla za sadnju, krčenje zapuštenih prostora, rad sa motornim pilama, metenje pijeska strojno i ručno, sakupljanje i pometanje smeća, čišćenje slivnika od smeća, utovar otpada u kamion, odvoz otpada na smetlište, pražnjenje košarica, grabljanje površina, montažu i demontažu prometnih znakova i ostale prometne signalizacije i sl., a u zimskim mjesecima čišćenje snijega strojno i ručno, posipavanje soli, razbijanje leda, čišćenje slivnika od snijega i leda i sl., čišćenje površina poslije održanog sajmenog dana, vožnja kamiona (B kategorija), obavljanje drugih poslova srodnih djelatnosti Društva po nalogu neposrednog rukovoditelja.
Osnovni uvjeti potrebni za primanje u radni odnos: NKV/KV/PKV/SSS
Vozački ispit: B kategorija - nije uvjet
zdravstvena sposobnost i stručna osposobljenost sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada
Prijava na natječaj mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata/kinje,
- adresu,
- broj telefona/mobitela,
- naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
- specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
- potpis kandidata/kandidatkinje
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis,
ukoliko je posjeduje presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju ili stečenoj kvalifikaciji,
dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
presliku osobne iskaznice ili domovnice,
presliku vozačke dozvole (B kategorija) ukoliko je kandidat posjeduje
dokaz kojim kandidat dokazuje ispunjavanje nekog od posebnih uvjeta kojim ostvaruju pravo prednosti (kandidat koji to ostvaruje),
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 33/20) te članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi navedenih zakona, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za svaki zakon posebno. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843 .
Zamolbe se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu poslodavca:
RISNJAK-DELNICE d.o.o.
Školska 24
51300 Delnice
sa naznakom „Za natječaj - komunalni radnik - NE OTVARATI“
Zamolbe koje ne sadrže svu navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.
Razmatrati će se zamolbe pristigle na navedenu adresu do 01.02.2023. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kandidatkinje predočit će se izvornik ili ovjerena preslika. Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na javni natječaj bit će proveden prethodni intervju.
Kandidat/kandidatkinja će biti obaviješten/obaviještena o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.
Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Poslodavac zadržava pravo da po objavljenom natječaju za zapošljavanje ne odabere niti jednog kandidata.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kandidatkinje.
Tekst Natječaja bit će objavljen na mrežnoj stranici Risnjak-Delnice d.o.o. ( www.risnjakdelnice.hr ) i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129759241
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.