Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Farmaceutski tehničar / farmaceutska tehničarka  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Ljekarna Varaždinske županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Varaždin
Rok prijave:
08.03.2024.

O poslu

Mjesto rada:
VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Ljekarna Varaždinske županije
Kontakt:
osobni dolazak: KOLODVORSKA 18,42000 VARAŽDIN
pisana zamolba: Kolodvorska 18,42000 Varaždin
Ostale informacije:
Na temelju čl. 28. Statuta Ljekarne Varaždinske županije i Odluke Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (KLASA: 200-02/24-02/2, URBROJ: 2186-1-26-01-23-4), od 26. siječnja 2024. godine, ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos: Farmaceutski tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme zbog upražnjenog radnog mjesta (mirovina dosadašnje radnice). Uvjeti za radno mjesto: razina obrazovanja: srednja stručna sprema, završen obrazovni program za farmaceutskog tehničara
položen stručni ispit za farmaceutske tehničare
poznavanje rada na računalu
vozačka dozvola B kategorije
jedna godina radnog iskustva.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte). Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti: vlastoručno potpisanu zamolbu
životopis
dokaz o državljanstvu (preslika obje strane osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja/stručne spreme (preslika svjedodžbe 1., 2. 3. i 4. razreda srednje škole te preslika svjedodžbe o završnome radu)
preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisanog za farmaceutske tehničare
potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)
elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (tzv. „e-radna knjižica“, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati se primaju uz obavezni probni rad u trajanju od šest mjeseci. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbi čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovome natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona. Popis dokaza potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz čl. 49. navedenog Zakona. Popis dokaza potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona, uz prijavu na natječaj dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23.) Ljekarna Varaždinske županije će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22., 114/23.). Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu: Ljekarna Varaždinske županije, Kolodvorska 18, Varaždin s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto farmaceutski tehničar“ u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja na web stranici Ljekarne Varaždinske županije, web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova traženog radnog mjesta. Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18.). Objavom obavijesti o izboru kandidata na internetskoj stranici Ljekarne Varaždinske županije kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja. Ljekarna Varaždinske županije pridržava pravo ne odabrati nijednog kandidata te u svako doba poništiti natječaj, bez obveze obrazloženja svoje odluke.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
141110624
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.