Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.06.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ekspert-ica za sigurnosnu opremu

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Split
Rok prijave:
09.06.2020.

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

O G L A S


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
na radnom mjestu


EKSPERT-ica ZA SIGURNOSNU OPREMU
u Glavnom uredu Split
(1 izvršitelj-ica)


UVJETI

1. Školsko obrazovanje
  • mag.ing.brodogradnje
2. Praktično iskustvo
  • četiri (4) godine na poslovima klasifikacije i statutatorne certifikacije, ili projektiranja, gradnje, održavanja, nadzora trupa i/ili opreme trupa
  • Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo na poslovima certifikacije ili projektiranja opreme za spašavanje.
3. Uporaba engleskog jezika:
  • Razina B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
4. Dodatna izobrazba
  • vozačka dozvola za vozila B kategorije
  • osnovna izobrazba za uporabu računala

Kandidati su dužni svojoj molbi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: tj. preslik diplome, dokaz o radnom stažu, preslik osobne iskaznice, vozačke dozvole, životopis, kao i pristupiti propisanim provjerama.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja može ostvariti pravo prednosti kod prijma prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja (do 09.06.2020.) na e-mail adresu: kadrovska@crs.hr ili na adresu:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
21000 SPLIT
Marasovićeva 67
(telefon za informacije: 021 408 127)