Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Asistent promotor (m/ž)

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Osijek
Rok prijave:
30.11.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Osijek, 9.11.2021.

„Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, raspisuje:

NATJEČAJ


Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom:

1. za radno mjesto I. vrste – asistent promotor na Odjelu za sjemenarstvo– 1 izvršitelj;
Područje rada: Koprivničko-križevačka županija (dio), Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija i Međimurska županija,

2. za radno mjesto I. vrste – asistent promotor na Odjelu za sjemenarstvo– 1 izvršitelj;
Područje rada: Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija (dio) i Koprivničko-križevačka županija (dio),

3. za radno mjesto I. vrste – asistent promotor na Odjelu za sjemenarstvo– 1 izvršitelj;
Područje rada: Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme na 6. mjeseci s mogućnošću produženja.
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Uvjeti:
- VSS, diplomirani inženjer agronomije, stečen prema ranije važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij poljoprivrede/bilinogojstva ili sveučilišni preddiplomski stručni studij bilinogojstva i diplomski sveučilišni studij bilinogojstva, odnosno završen sveučilišni studij iz područja agronomije/poljoprivrednih znanosti,
- poznavanje rad na računalu,
- položeni vozački ispit B kategorije,
- mjesto prebivališta u području rada 1., 2. ili 3. za koju kandidat podnosi Prijavu (kandidat mora imati prebivalište u jednoj od županija za koju podnosi Prijavu).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis u Europass CV obrascu,
2. dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjereni preslik diplome),
3. dokaz o poznavanju rada na računalu (dostava uvjerenja/svjedodžbe/potvrde o znanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju rada na računalu),
4. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije - važeća vozačka dozvola (preslika),
5. osobna iskaznica (preslika).
Opis poslova:
- promocija, distribucija, prodaja sjemena ratarskih kultura iz proizvodnog programa Instituta na području navedenih županija,
- suradnja s poljoprivrednim proizvođačima,
- stručna podrška poljoprivrednim proizvođačima tijekom cijele godine,
- obilazak prodajnih mjesta poslovnih partnera te praćenje prodaje i distribucije robe,
- stručno i operativno postavljanje/organiziranje pokusa te praćenje, nadzor i sudjelovanje u cjelokupnom proizvodnom ciklusu proizvodnih programa,
- ostali povezani poslovi i radni zadaci.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti motivacijsko pismo. U prijavi na natječaj navode se i podatci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela/e-mail adresa) isključivo za potrebe natječajnog postupka. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja po potrebi, a ovisno o broju prijavljenih kandidata, može se provesti pisana provjera znanja (testiranje). O vremenu i mjestu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni na dostavljene osobne kontaktne adrese pet dana prije održavanja testiranja.
Kandidati koji budu izabrani u uži krug nakon testiranja, pristupit će praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru s kandidatima (intervju).

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili praktičnoj provjeri, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj. Prednost prilikom zapošljavanja imati će kandidati s iskustvom rada u proizvodnji ili prodaji sjemena ratarskih kultura ili prodaji repromaterijala za potrebe poljoprivrede. Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja dužan je priložiti dokument kojim dokazuje da je ostvario radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (original potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslik ugovora o radu iz kojeg su vidljivi opis poslova i radnih zadataka).

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu se ispraviti ili poništiti. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Poljoprivredni institut Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od dvadeset (20) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – za radno mjesto promotor, pod točkom 1., 2. ili 3. – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Instituta https://www.poljinos.hr

Poljoprivredni institut Osijek
Ravnatelj
prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, EMBA

Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Vozačka dozvola:
B
Poznavanje rada na računalu:
osnovno