RSS

Znanost i obrazovanje

Stručni/na komunikacijski/ka posrednik/ca za učenike s teškoćama u razvoju(HZZ oglas)
Zabok
22.10.2019.
Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog
Stručni suradnik/ca pedagog(HZZ oglas)
Samobor
22.10.2019.
OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR
Stručni suradnik edukator rehabilitator/stručna suradnica edukatorica rehabilitatorica(HZZ oglas)
Nijemci
22.10.2019.
OSNOVNA ŠKOLA IVAN KOZARAC
Nastavnik/nastavnica tambure(HZZ oglas)
Sisak
22.10.2019.
GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE
Nastavnik/nastavnica gitare(HZZ oglas)
Sisak
22.10.2019.
GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE
Nastavnik/ica poduzetništva(HZZ oglas)
Čakovec
22.10.2019.
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC
Nastavnik/ica matematike(HZZ oglas)
Buje-Buie
22.10.2019.
SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
Nastavnik/ nastavnica talijanskog jezika(HZZ oglas)
Blato
22.10.2019.
SREDNJA ŠKOLA BLATO
Nastavnik/ nastavnica stručnih predmeta strojarstva(HZZ oglas)
Blato
22.10.2019.
SREDNJA ŠKOLA BLATO
Nastavnik/ nastavnica hrvatskog jezika i književnosti(HZZ oglas)
Blato
22.10.2019.
SREDNJA ŠKOLA BLATO
Učitelj/učiteljica razredne nastave(HZZ oglas)
Gornja Poljana
21.10.2019.
OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC
Učitelj/učiteljica razredne nastave(HZZ oglas)
Drenovec
21.10.2019.
OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC
Učitelj/učiteljica razredne nastave(HZZ oglas)
Svibovec
21.10.2019.
OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC
Učitelj/učiteljica matematike i informatike(HZZ oglas)
Draž
21.10.2019.
Osnovna škola Draž
Učitelj/učiteljica likovne kulture(HZZ oglas)
Svibovec
21.10.2019.
OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC
Naziv radnog mjesta Tvrtka Lokacija Rok za prijavu