Održana godišnja skupština Vijeća notarijata Europske unije (CNUE-a) u Zagrebu

Nužan nadzor osnivanja tvrtki putem interneta

Nužan nadzor osnivanja tvrtki putem interneta

Javni bilježnici iz zemalja članica Europske unije podržavaju uvođenje mogućnosti osnivanja trgovačkih društava putem interneta, ali uz odgovarajući nadzor. Izostanak nadzora donosi pravnu nesigurnost i otvara mogućnost za pranje novca.

Unatoč sve širem uvođenju digitalne tehnologije u rad pravosuđa javni su bilježnici neophodni za zaštitu pravne sigurnosti. Istaknuto je to u Zagrebu na godišnjoj skupštini Vijeća notarijata Europske unije (CNUE-a) na kojoj su sudjelovali predstavnici javnobilježničkih komora iz dvadeset i dvije zemlje članice Unije.

Sa ciljem uspostavljanja jedinstvenoga gospodarskog tržišta te poboljšanja poslovnog okruženja za mala trgovačka društva, Europska unija preporučuje zemljama članicama da omoguće osnivanje trgovačkih društava s jednim članom putem interneta. Pravni stručnjaci među kojima su i javni bilježnici, upozoravaju na opasnosti koje ta mogućnost donosi ako izostane mehanizam nadzora.

„Svakodnevna nam praksa pokazuje da stranke najčešće ne znaju i ne razumiju pravne posljedice određenih ugovora, bilo da su one u klasičnom pisanom ili digitalnom obliku. Zbog toga Hrvatska javnobilježnička komora svesrdno podržava modernizaciju, ali i upozorava da je nužno ljudima objasniti što su potpisali i koje su pravne posljedice nekog ugovora. Komora i hrvatski javni bilježnici usmjereni su na razvoj elektroničkih javnobilježničkih akata i razvoj elektroničkih alata kao što su elektronički potpis, arhiviranje elektroničkih dokumenata i drugo. Dakako, sve je to moguće ostvariti u suradnji i uz poticaj našeg Ministarstva pravosuđa te drugih upravnih tijela“, kazala je Lucija Popov, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.

Paolo Pasqualis„Osim što građanima pružaju pravne savjete te jamče vjerodostojnost dokumenata, javni su bilježnici važna karika u suzbijanju pranja novca. Njihova je obveza prijaviti svaku sumnju na takvu nelegalnu aktivnost“, istaknuo je Paolo Pasqualis, predsjednik Vijeća notarijata Europske unije.

I Corrado Malberti, predsjednik Radne skupine za pravo društava CNUE-a, smatra da se uvođenjem elektroničke registracije tvrtke ne smije narušiti transparentnost: „Omogućavanje osnivanja trgovačkog društva putem interneta ne smije rezultirati procedurom koja ne omogućuje provjeru identiteta osnivača društva. To stvara mogućnost za otvaranje društva pod tuđim imenom.“

Osnivanje trgovačkog društva s jednim članom putem interneta već je moguće u Bugarskoj i Estoniji, a uoči uvođenja te mogućnosti u Hrvatsku i ostale zemlje Unije, javni bilježnici iz Europe pozivaju nacionalne zakonodavce da uz njihovu potporu nastave jačati pravnu sigurnost fizičkih i pravnih osoba.

Četvrtak, 23.06.2016.