Nepopularan lider može uništiti tvrtku

Nepopularan lider može uništiti tvrtku

Društvene mreže, prema Ketchumovu istraživanju, nemaju gotovo nikakav učinak na reputaciju.

63 posto političara ne zadovoljava očekivanja građana koji su ih birali.Čak 65% kupaca će smanjiti ili prestati kupovati proizvode i usluge kompanije čiji čelnik se ponaša loše, pokazuje komunikacijska studija "Ketchum Leadership Communication Monitor (KLCM) 2016.", koju je peti put provela globalna PR agencija Ketchum.

Bez kredibiliteta
Istraživanje je provedeno na više od 3000 ispitanika u 10 zemalja, od kojih su se tražili odgovori koji se tiču učinkovitog liderstva, komunikacije i poveznica između tih dvaju pojmova. Prema KLCM studiji, samo 23% ispitanika vjeruje da su lideri učinkoviti, a još je porazniji rezultat da njih samo 13% smatra kako lideri preuzimaju potrebnu odgovornost. Slična situacija je i s političarima te 63% ispitanika tvrdi da političari ne zadovoljavaju njihova očekivanja, a samo sedam posto vjeruje da političari preuzimaju odgovornost za neuspjeh.

Stvari se, čini se, neće popraviti ni u budućnosti jer samo 12 posto ispitanika predviđa napredak po pitanju primjerenosti i efikasnosti političkih aktivnosti, a 51% njih očekuje da će se situacija još i pogoršati. Kao korijen duboke, globalne krize povjerenja u političke vođe navodi se percepcija da se važne stvari rješavaju pogrešnim postupcima. U tri područja koji su od najvećeg značaja za ispitanike - borba protiv korupcije, nacionalna ekonomija i obrazovanje - postoji veliki jaz između važnosti problema i efikasnosti političkih vođa u njihovu rješavanju.

KLCM studija ove godine, kao i prošle, donosi zaključak da se žene ističu u odnosu na muškarce kada je riječ o tri ključne karakteristike lidera - davanju osobnog primjera, otvorenoj i transparentnoj komunikaciji i priznavanju pogrešaka, no većina ispitanika, njih 61%, i dalje vjeruje kako su muškarci ti koji će nas uspješnije voditi u sljedećih pet godina. Kako ističe Marina Čulić Fischer, direktorica Ketchumova zastupnika u Hrvatskoj, agencije Dialog komunikacije, istraživanje donosi i niz  zanimljivih podataka vezanih uz komunikacijske kanale koji imaju najveći učinak na stvaranje percepcije o liderima...

Ostatak vijesti pročitajte na poslovni.hr

Srijeda, 06.07.2016. / poslovni.hr