Istina o laganju u životopisima

Tko sve laže u životopisima?

46% poslanih životopisa sadrži neku stavku koja nije istinita ili je prikazana u krivom svijetlu

70% studenata potvrđuje da bi lagalo u životopisu kako bi dobili posao koji žele raditi

3% ljudi koji se prijavljuje za neki posao, a otprije ima evidentirani lakši prekršaj poput remećenja javnog reda i mira

7% ljudi koji se prijavljuje za neki posao, a otprije ima evidentirano počinjeno teže kazneno dijelo

O čemu sve ljudi lažu u životopisima?
       (od ukupnog postotka evidentiranih lažnih životopisa)

21% posloprimaca laže o stečenom stupnju obrazovanja

29% posloprimaca laže o stečenom prijašnjem radnom iskustvu kod poslodavaca

40% lažnih životopisa sadrži neistinite iznose primane plaće

33% lažnih životopisa sadrži neistinite opise radnih mjesta koje je posloprimac obavljao

27% lažnih životopisa sadrži neistinite preporuke

Da li ste ikada lagali u životopisu?

12,9% Ne, ali bi razmislio o tome

4,1% Da, jednom

9,5% Da, nekoliko puta

73,5% Ne, nikada

Istraživanje provelo Udruženje Human Resource Managera
USA 07/2012

Petak, 18.01.2013. / Izvor: Accu-Screen, Inc., ADP, visual.ly