10 načina na koje poslodavci mogu utjecati na ravnopravnosti spolova u novom normalnom

10 načina na koje poslodavci mogu utjecati na ravnopravnosti spolova u novom normalnom

Iza svake zapreke i zatvorenih vrata može se stvoriti nova prilika

I dok je pandemija COVID-19 pokrenula nepovoljnu lančanu reakciju na tržištu rada za brojne žene širom svijeta, također je otvorila vrata za ponovno progovaranje o problematici i podizanje svijesti o rodnoj nejednakosti na tržištu rada.

ManpowerGroup donosi 10 načina na koje poslodavci mogu utjecati na ravnopravnosti spolova u novom normalnom

Pomoći ženama da usavrše vještine i znanja te se prilagode svijetu rada koji se ubrzano mijenja i dalje je jedan od glavnih izazova našeg vremena. Već ranije naveden, nepovoljan utjecaj COVID – 19 pandemije na žene problem je svih aktera u gospodarstvu i biznisu. Nedovoljno zastupljene u radno aktivnim skupinama i vrlo često na neodgovarajućim pozicijama, žene ne ostvaruju maksimalni potencijal te zbog toga poduzeća gube važan resurs prijeko potrebnih vještina, ekspertize i pametnog vođenja poslovanja.

Danas je za poslodavce presudno podržati žene unutar tvrtke stavljajući sve veći fokus na promjenu prevladavajuće rodne dinamike na radnom mjestu. Potrebno je izvršiti resetiranje nove stvarnosti i postići napredak za sljedeću generaciju žena na radnim mjestima.

Donosimo nekoliko koraka koje organizacije mogu odmah primijeniti kako bi podržale ravnopravnost spolova i maknule stigme „staklenog stropa“.

1. Komunicirajte o prednostima

Napredovanje prema rodnom paritetu na radnom mjestu daleko je više od politički ispravne stvari. Podaci su jasni: Tvrtke sa ženama na vrhu imaju bolje rezultate. A u privatnom sektoru, brojna su istraživanja otkrila da veći broj žena u radnoj snazi i veća rodna ravnoteža ženskih vođa poboljšavaju učinak udjela u produktivnosti, poslovne rezultate  te na kraju cjelokupno gospodarstvo.

2. Uklonite prepreke

Prepoznajte prepreke s kojima se žene kroz povijesti suočavaju na poslu - nedostatak mentora, rodno definirani karijerni put te nedostatak pristupa networking mrežama i poslovnim konekcijama - i identificirajte načine kako ih ukloniti. Ovo započinje aktivnim slušanjem; najbolji vođe pitaju žene što im treba za uspjeh.

3. Fleksibilan i uspješan rad od kuće

Kao što smo vidjeli tijekom prošle krizne godine, upravljanje se može obavljati u novim aranžmanima i uvjetima. Pronađite načine za afirmaciju fleksibilnosti unutar uloga koje su se prije smatrale nefleksibilnima.

4. Počnite s odgovorom DA

Planiranje unaprjeđivanja i čelnih pozicija mora biti hrabrije. Umjesto da kažete: "Ona nema iskustva/hrabrosti/karakter", pitajte: "Što nam treba da bismo uspjeli s njom na čelu?" Zanemarite tipske pretpostavke i razbijte stereotipe.

5. Krenite od VRHA

Da bi se demonstrirala predanost uvođenju žena na čelna mjesta, promjena se mora provoditi od samog vrha tvrtke. Top managment preuzima odgovornost da sve pozitivne promjene i napredak budu mjerljivim.

6. Učinite ciljeve jasno mjerljivima

Odgovorni za poslovanje moraju točno znati pozicije gdje trebaju biti žene. Pogled na makro brojeve nije dovoljan. Artikulirajte raspodjelu talenata i vještina uz jasne ciljeve i rokove.

7. Usredotočite se na rezultat

Osuvremenite svoje procese i metriku ocjenjivanja izvedbe i rezultata radnika kako biste osigurali usredotočenost na ciljeve. Izbjegnite podatke iz perioda lockdowna kad ustanove za brigu o djeci kao i školski sustav nisu bili dostupni.

8. Prepoznajte komparativne vještine potrebne za nove radne uloge

Pokažite kako kratki intenzivni treninzi vještina i usavršavanje mogu ubrzati migraciju ljudi s jedne vrste posla na drugi.

9. Pristupite učenju i usavršavanju kao najboljem alatu za brisanje rodnih razlika

Sada je vrijeme da se usredotočite na pomaganje zaposlenicima u razvoju i brušenju tehničkih i digitalnih vještina, istovremeno zapošljavajući ljude koji mogu i žele naučiti. Potičite želju i sposobnost za učenjem novih vještina unutar tvrtke kao jedan od najvažnijih uvjeta rasta iste. Takvi potezi mogu napraviti stvarnu razliku u oblikovanju budućnosti u kojoj svi mogu biti spremni za visoke položaje i vodeće uloge.

10. Traže se Softskills!

Kada tražite zaposlenike koji mogu učiti i rasti unutar kolektiva, fokusirajte se na posjedovanje takozvanih „mekih vještina“ poput dobrog stupnja komunikacije, empatije, suradnje, kreativnosti i znatiželje. To su najcjenjenije osobine i najteže ih je pronaći.  Zaposlenici i predstavnici radne snage na današnjem tržištu rada koji ih posjeduju osiguravaju blaži prijelaz u nove uloge ili karijerne putove.

Bez obzira na i dalje limitirajuće uvjete rada i rodna ograničenja koja su pred njima, poslovna budućnost koju žene žele bliska je onoj koju svi radnici žele - fleksibilnija, virtualnija, pouzdanija i integriranija.

Prije svega ravnopravna.

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Ponedjeljak, 08.03.2021.