Kako teku HZZ-ove mjere politike zapošljavanja? Možda vam kažu ove brojke

Za 2012. godinu bilo je osigurano 366.881.225,00 kn za aktivnu politiku zapošljavanja, 2011. godine 288.378.171,00 kn, a 2010. godine 200.404.808,00 kn", priopćeno je iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

'Mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini obuhvaćeno je 47.920 osoba, što je do sada najveći obuhvat od kada se mjere provode, te s najviše do sada osiguranih sredstava iz državnog proračuna u iznosu 521,637.767,00 kn.
Za 2012. godinu bilo je osigurano 366.881.225,00 kn za aktivnu politiku zapošljavanja, 2011. godine 288.378.171,00 kn, a 2010. godine 200.404.808,00 kn", priopćeno je iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavit će zaprimati zahtjeve za mjere aktivne politike zapošljavanja, a aktivnosti ugovaranja i financiranja mjera za zahtjeve zaprimljene nakon 05.11.2013. godine, osim za mjeru Stalni sezonac, izvršit će se u sljedećoj proračunskoj godini, poručuju.

Članak je prenesen sa portala poslovni.hr

Ponedjeljak, 04.11.2013. / poslovni.hr