Evo koliko je ljudi lani odselilo u inozemstvo

Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan

Državni zavod za statistiku je objavio podatke o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2004. do 2013. te za razinu županija od 2009. do 2013.

U vezi vanjske migracije tako DZS navodi da se u 2013. godini 10378 osoba doselilo iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 15262 osobe odselile su se u inozemstvo. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -4884. Zbog primjene novog Zakona o prebivalištu (NN br. 144/12. i 158/13.) podaci za 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj privremeni odlazak prijavile su Ministarstvu unutarnjih poslova.

U 2013. iz inozemstva se doselilo 49 posto hrvatskih državljana i 51 posto stranaca, a odselilo se 87,8 posto hrvatskih državljana i 11,7 posto stranaca (za 0,5 posto osoba državljanstvo je nepoznato). Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 47,2 posto osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Bosnu i Hercegovinu (26,8 posto) te u Srbiju (26,2 posto). S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva nešto je veći udio muškaraca (52,3 posto). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je veći udio muškaraca (51,8 posto). U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2013. najveći je udio imao Grad Zagreb (25,0 posto) i Splitsko-dalmatinska županija (17,0%). Prema broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo u 2013. na prvome je mjestu Grad Zagreb s 13,1 posto od ukupnog broja odseljenih, slijede Sisačko-moslavačka županija s 10,5 posto i Splitsko-dalmatinska županija s 8,9 posto.

Što se tiče unutarnjih migracija, u 2013. naselje stalnog stanovanja (prebivalište) unutar Hrvatske promijenilo je 76840 osoba. Pritom se od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2013., najviše osoba (39,1 posto) selilo se između gradova/općina iste županije, između županija selilo se 39,0 posto osoba, a između naselja istoga grada/općine 21,9 posto osoba. Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2013. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija. Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) ima osam županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (2281 osoba).

Ostatak vijesti pronađite na linku.

Srijeda, 16.07.2014. / poslovni.hr