Zahvaljujući Facebooku otvoreno više od 180 tisuća radnih mjesta

Zahvaljujući Facebooku otvoreno više od 180 tisuća radnih mjesta

Jedno je istraživanje pokazalo da je iznos plaća isplaćen zahvaljujući Facebooku premašio 12 milijardi dolara.

Prema objavljenim rezultatima istraživanja znanstvenika sa sveučilišta u Marylandu, Facebook, odnosno aplikacije za ovu društvenu mrežu zaslužne su za otvaranje oko 182 tisuće ranih mjesta u SAD-u te za isplaćene plaće u vrijednosti između 12,20 i 15,71 milijardi dolara.

Samo softverske kompanije koje proizvode aplikacije za ovu društvenu mrežu zapošljavaju čak 53 tisuće ljudi, a njeni korisnici dnevno instaliraju oko dvadeset milijuna aplikacija dnevno.

Prema riječima Il-Horn Hanna, jednog od direktora Smith centra za digitalne inovacije s ovog sveučilišta, ovdje se radi o cikličkom procesu jer Facebook i biznis s njegovim aplikacijama utječu na stvaranje novih poslova i na drugim tržištima – u onim sektorima koji su povezani i koji podržavaju kompanije koje proizvode aplikacije, ali u obzir su uzeti i poslovi na koje utječe povećana moć potrošnje developera aplikacija.

Neke 'agresivnije' procjene bazirane na ovim istraživanjima kažu da je broj novih radnih mjesta na koje Facebook utječe još i veći – 235 tisuća.S obzirom da ova društvena mreža i dalje raste te kako je na njoj sve više poslovnih subjekata, očekuje se da će i brojke vezane uz zapošljavanje povezano s njom i dalje rasti. U ovom se istraživanju kao primjer ističe kompanija Zynga koja je zaslužna za popularne igre za Zuckerbergovu društvenu mrežu poput FarmVillea i CityVillea i koja zapošljava oko dvije tisuće ljudi, a njena je vrijednost procijenjena na između 15 i 20 milijardi dolara.

Istraživanje se temelji na procjeni broja kompanija koje razvijaju aplikacije, kao i na prosječnom broju korisnika koji dnevno koriste aplikacije na Facebooku te je teško procijeniti koliko su brojke do kojih su znanstvenici došli zaista točne.

Tako na nekim internetskim stranicama možemo pročitati mišljenja analitičara koji sumnjaju u ove rezultate jer je zaista teško procijeniti koliki je utjecaj Facebooka na stvaranje novih poslova, no vjeruju da su brojke navedene u ovom istraživanju ipak prevelike.

Tako na Digital trendsu kažu da se u istraživanju ne spominje koliki je broj radnih mjesta eliminiran zbog Facebooka jer je on dijelom utjecao na dotadašnju 'ekonomsku kulturu' i donio brojne promjene u poslovanju koje su rezultirale i gašenjem nekih poslova.

Također, ne smijemo zaboraviti niti brojna prijašnja istraživanja o velikim financijskim gubicima koji nastaju upravo zbog Facebooka jer milijuni ljudi, umjesto da se koncentriraju na posao, dobar dio radnog vremena provode dopisujući se s prijateljima ili igrajući igre na ovoj društvenoj mreži.

Utorak, 20.09.2011. / dnevnik.hr