Samo 12 država EU provjerava stručnost direktora banaka

Samo 12 država EU provjerava stručnost direktora banaka

Središnje banke u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Italiji i Rumunjskoj nisu željele sudjelovati u anketi o provjeravanju kompetentnosti.

Razlike u provjerama može li neki bankar raditi posao višeg rukovoditelja ili u Upravi među članicama Eurposke unije toliko je različita da se može dogoditi da takav bankar u jednoj zemlji ne može raditi, a u drugoj bez problema.

Zaključak je to istraživanja koje je  proveo Reuters u 23 članice Europske unije kako bi utvrdio na koji način njihovi regulatori provjeravaju ispunjavaju li bankari uvjete za odgovorme dužnosti u kreditnim institucijama. Time su, između ostalog, željeli utvrditi koliko će teška biti zadaća uspostave bankovne unije u EU."Središnje banke u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Italiji i Rumunjskoj nisu odgovorile na upite Reutersa", napominje se. U Velikoj Britaniji koje je najveće financijsko tržište u EU, kontrolira sve visoke rukovoditelje koji moraju ispunjavati testove. Više od 225.000 zaposlenika u toj financijskoj industriji, od bankara osiguravatelja do upravitelja imovinom ispitano je samo u prošloj godini. Prema posljednjim podacima, britanska financijska industrija zapošljava oko dva milijuna ljudi. U Švedskoj, u čijoj financijskoj industriji radi 140.000 ljudi, samo njih 424 bilo je podvrgnuto testiranju u razoblju od 2008. do 2012. godine.

Slovenija u prosjeku radi 12 takvih testova godišnje, dok u Češkoj u kojoj takve testove polažu samo članovi uprava oko 150 njih to napravi svake godine. Samo 12 država radi testove top menadžmenta i članova uprava, što u prosjeku znači ne više od 12 po instituciji, piše...

Ostatak članka pročitajte ovdje.

Srijeda, 10.07.2013. / Tin Bašić, poslovni.hr