Platiti će 3 mil. dolara zbog diskriminacije kod zapošljavanja crnaca

Platiti će 3 mil. dolara zbog diskriminacije kod zapošljavanja crnaca

Kompanija Pepsi će platiti 3,1 milijun dolara povodom tužbi koje je na sudu podiglo 300 crnaca jer ih kompanija nije zaposlila.

Naime, oni nisu dobili posao zato jer su svome dosjeu imali naznaku da su bili uhićeni, ali protiv njih nikada nije bila podignuta optužnica.
 
Američka državna komisija za ravnopravno zapošljavanje priopčila je da je kompanija Pepsi odbila zaposliti te ljude, iako je protiv njih krivični postupak bio obustavljen.
 
Komisija također dodaje da neograničeno korištenje dosjea ugrožava zapošljavanje crnaca i radnika latino populacije, koji su češće uhićeni od bijelaca u SAD.
 
Kompanija Pepsi je nakon toga promijenila svoju poslovnu politiku, istovremeno ponudivši zaposlenje osobama koje su prvi put odbijene ako ispunjavaju sve ostale uvjete.

Petak, 13.01.2012. / business.hr