Istraživanje: Poslovne vještine važnije su od diplome

Rezultati istraživanja stranice specijalizirane za područje karijera - Glassdoor pokazuju da je formalno obrazovanje važno, no mnogi ispitanici naglašavaju da je potrebno više od diplome kako bi dobili posao i napredovali u karijeri.

Istraživanje pokazuje da 82% američkih diplomaca reklo da im je razina formalnog obrazovanja pomogla u karijeri, dok njih 70% tvrdi da su specijalizirani treninzi putem kojih su stekli stručne vještine, puno vrijednije u radnom okruženju, te da se takve karakteristike više cijene na tržištu rada.

Istraživanje koje je provedeno u Americi na 2,059 ispitanika koji su u tome razdoblju bili zaposleni honorarno ili stalno, navodi da je njih više od 60% naglasio da su učestali specijalizirani treninzi i stjecanje novih poslovnih vještina najvažniji faktor u napredovanju u karijeri i stjecanju većih primanja, dok njih 45% smatra da je za uspjeh potrebna fakultetska diploma.

Studija je pokazala i da većina ispitanika smatra da fakultetsko obrazovanje nije najvažniji faktor u očima poslodavaca kada se nađu na tržištu rada, a njih skoro 80% priznalo je da ih na intervjuu za posao nikada nisu pitali za razinu završenog formalnog obrazovanja. Čak polovica ispitanika rekla je da njihovo sadašnje radno mjesto i područje rada u kojemu djeluju, nema nikakvu dodirnu točku sa onim za što su se školovali.

Skoro tri četvrtine zaposlenika je izjavilo da njihovi poslodavci pri evaluaciji budućih zaposlenika preferiraju one sa radnim iskustvo i vještinama naučenim unutar specifičnog područja djelovanja, te da formalno obrazovanje nije presudan faktor kako bi se osigurao dobro plaćen posao.

Stručnjak za karijere Rusty Rueff koji radi u Glassdooru, kaže da poslodavci još uvijek cijene obrazovanje kao jedan faktora unutar široke slagalice koja predstavlja predispozicije za dugu i uspješnu karijeru, no da se u posljednjih nekoliko godina dogodio i odmak od takvog razmišljanja. Danas, većina zaposlenika kaže da će im stjecanje najnovijih vještina relevantnih za posao i industriju omogućiti napredovanje u karijeri.

˝Kako bi zaposlenici napredovali na korporativnoj ljestvici i zaradili visoku plaću, morali bi istraživati kako se industrija mijenja i napreduje, što uključuje i identificiranje određene palete vještina koje su u potražnji. Jedan od načina za napredovanje i daljnje usavršavanje možda je i odlazak natrag u školu, ali također postoje programi kao što su boot kampovi, webinari, konferencije ili certificirani programi pomoću kojih se može održati korak u promjenjivom okruženju tržišta rada.˝ kaže Rueff.

Ponedjeljak, 14.07.2014.