Do 2050. u svijetu 405 milijuna migranata

Broj migranata koji prelaze granice u potrazi za poslom i boljim životom mogao bi do 2050. prijeći 400 milijuna, odnosno, bio bi gotovo sedam posto današnjeg Zemlje, kaže se u izvještaju objavljenom u ponedjeljak.

Izvještaj ženevske Međunarodne organizacije za migracije (IOM) kaže kako taj pokret jača i unutar zemalja jer se ljudi doseljavaju u gradove, te da je u ovoj godini ukupan broj migracija prešao jednu milijardu.

"U idućih nekoliko desetljeća međunarodne migracije također će se vjerojatno promijeniti i u količini, i u dosegu i u složenosti", kaže se u izvještaju koji IOM objavljuje svake dvije godine.

"Ako populacija migranata nastavi rasti istom brzinom kao zadnjih dvadeset godina, broj međunarodnih migranata mogao bi do 2050. doseći 405 milijuna".

Glavni direktor IOM-a William Lacy Swing kaže kako vlade moraju sada stvoriti dugoročne politike kako bi taj trend bio koristan i migrantima i zemljama koje ih primaju.

U studiji se kaže da je ukupan broj migranata, onih koji su već odselili i smjestili se u novoj državi sa 191 milijun u 2005. narastao na 214 milijuna u 2009.

Taj je porast neizbježan, kaže se u studiji, jer se mijenja globalna demografija i sve veći broj radnika aspirira na premalen broj radnih mjesta u zemljama u razvoju, a ljudi bježe i od učinaka klimatskih promjena.

Utorak, 30.11.2010. / monitor.hr