Austrija izgubila spor zbog diskriminacije: "Smanjili dječji doplatak djeci radnika iz drugih država koja ne žive u Austriji"

Sud EU-a u cijelosti je u četvrtak prihvatio tužbu Europske komisije protiv Austrije zbog smanjenja dječjeg doplatka i obiteljskih poreznih olakšica za djecu radnika iz drugih država članica koja ne žive u Austriji nego u svojoj matičnoj državi.

Austrija od 1. siječnja 2019. za radnike čija djeca stalno borave u drugoj državi članici primjenjuje prilagodbu paušalnog iznosa obiteljskih davanja kao i iznosa različitih poreznih povlastica, ovisno o općoj razini cijena u dotičnoj državi članici.

Komisija je podnijela tužbu protiv Austrije jer smatra da je tu riječ o diskriminaciji radnika migranata u odnosu na austrijske državljane, što je protivno pravu EU-a.

Tužbu Komisije podržalo je više država članica: Češka, Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i i Nadzorno tijelo EFTA-e, dok su Danska i Norveška intervenirale u potporu Austriji.

Sud je svojom presudom utvrdio da predmetni obiteljski doplatci i porezni odbitak za uzdržavano dijete čine obiteljska davanja, koja potpadaju pod Uredbu o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i koja ne podliježu nikakvom smanjenju ili izmjeni zbog činjenice da korisnik ili članovi njegove obitelji borave u državi članici različitoj od one koja ih dodjeljuje.

"Prilagodba iznosa obiteljskih doplataka i različitih poreznih povlastica koje dodjeljuje Austrija u korist radnika, ovisno o razini cijena u državi boravišta njihove djece, protivna je pravu Unije. Taj mehanizam čini neopravdanu neizravnu diskriminaciju na temelju državljanstva radnika migranata", navodi Sud.

Sporni mehanizam prilagodbe, s obzirom na to da se primjenjuje samo u slučaju boravka djeteta izvan austrijskog državnog područja, uglavnom pogađa radnike migrante zato što postoji veća mogućnost da njihova djeca borave u drugoj državi članici.

Budući da velika većina radnika migranata na koje utječe taj mehanizam potječe iz država članica u kojima je razina troškova života niža od one u Austriji, oni primaju obiteljska davanja kao i socijalne i porezne povlastice u manjem iznosu od onih koji se dodjeljuju austrijskim radnicima...

Ovu i slične vijesti pronađite na dnevnik.hr

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Četvrtak, 16.06.2022. / dnevnik.hr