Traži se kandidat na radnom mjestu s jednom od najvećih plaća u Hrvatskoj

Foto: DepositPhotos

Traži se kandidat na radnom mjestu s jednom od najvećih plaća u Hrvatskoj

Kako stoji u natječaju objavljenom na stranicama Ministarstva, kandidati moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij iz područja ekonomije i drugih srodnih područja. Evo i ostalih uvjeta

Ministarstvo financija objavilo je Javni natječaj za izbor predsjednika i četiri člana uprave Hrvatske poštanske banke, jer aktualnim članovima uprave u rujnu 2023. godine ističe mandat. Kad je u pitanju mjesto predsjednika, radi se o šefu državne firme s najvećom plaćom u zemlji.

Kako stoji u natječaju objavljenom na stranicama Ministarstva, kandidati moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij iz područja ekonomije i drugih srodnih područja (npr. bankarstvo i financije, poslovodstvo, računovodstvo, revizija), prava i srodnih područja (npr. uprava, financijska regulativa) ili matematike, fizike, informatike, elektrotehnike i srodnih područja.

Uz navedeno, kandidati za predsjednika i članove uprave moraju imati odgovarajuće iskustvo, na razini uprave ili neposredno ispod uprave u kreditnoj instituciji, financijskoj instituciji, društvu za osiguranje ili velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima, ili iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim i financijskim institucijama.

Pod odgovarajućim iskustvom podrazumijeva se deset godina recentnog radnog iskustva za kandidata za predsjednika uprave te pet godina recentnog radnog iskustva za kandidate za članove uprave. Traži se i znanje engleskog jezika te nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele.

Uprava se bira na 4 godine.

Ostatak vijesti pročitajte na Poslovni.hr

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Petak, 10.03.2023. / Poslovni dnevnik