Vlada donijela odluku o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama: Evo koliko će iznositi i koji su uvjeti za stjecanje prava na isplatu

Vlada donijela odluku o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama: Evo koliko će iznositi i koji su uvjeti za stjecanje prava na isplatu

Na 147. sjednici Vlade RH, a s ciljem ublažavanja posljedica porasta cijena, donesena je odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama koje su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 1. rujna 2022.

Novčano primanje za nezaposlene osobe radi ublažavanja posljedica porasta cijena iznosit će 250 kuna mjesečno i isplaćivat će se za listopad, studeni i prosinac 2022. godine.

Novčano primanje neće se isplatiti osobama koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Zavoda, a korisnici su zajamčene minimalne naknade, kao ni osobama koje su prijavljene u evidenciju po prestanku radnog odnosa koji im je prestao njihovom voljom ili krivnjom.

Prema podacima Zavoda, na dan 1. rujna 2022. bilo je prijavljeno ukupno 110.563 nezaposlenih osoba, od toga je bilo 16.336 korisnika zajamčene minimalne naknade te 6.503 osobe koje su se prijavile u evidenciju po prestanku radnog odnosa svojom voljom ili krivnjom.

Iz navedenih podataka proizlazi da bi potencijalni broj nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uvjete za isplatu novčanog primanja bio 87.724 korisnika.

Na sjednici je također dana suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za povećanje prethodno odobrenog iznosa Odlukom o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu sredstava Europske unije za specifični cilj 9. i. 1. Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. za program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”, KLASA: 022-03/22-04/166, URBROJ: 50301-04/12-22-2, od 27. travnja 2022. godine, za 245 milijuna kuna.

Povećanje se odnosi na ugovaranje projekata s rezervne liste, za objavljeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”, u okviru specifičnog cilja 9. i. 1. Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Dobivanjem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za povećanjem financijske omotnice u iznosu od 245 milijuna kuna omogućit će se podrška uključivanju zapošljavanja žena iz evidencije nezaposlenih, a koje će svojim radom doprinijeti boljitku zajednice, tj. brizi za starije i osobe u nepovoljnom položaju u svojoj zajednici.

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Četvrtak, 15.09.2022. / hzz.hr