Ukidaju se kvote za zapošljavanje stranaca?

Ukidaju se kvote za zapošljavanje stranaca?

Prijedlogom Zakona o strancima koje je MUP uputio u javnu raspravu ukidaju se kvote za zapošljavanje stranaca i pojednostavljuje njihovo zapošljavanje, no poslodavci će prethodno morati provjeriti mogu li potrebe za radnicima zadovoljiti na domaćem tržištu.

Predloženi model ide u smjeru bržeg reagiranja na potrebe tržišta rada te na jasniji način propisuje odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca, rekla je Hini glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) Marina Mandić.

Prijedlog ide u smjeru ukidanja kvota koje je dosad propisivala Vlada te predviđa novi jednostavniji model zapošljavanja stranaca kako bi se udovoljilo potrebama poslodavaca.

No, poslodavci će prije zapošljavanja radnika iz trećih zemalja trebati putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjeriti mogu li svoje potrebe zadovoljiti na nacionalnom tržištu radne snage.

Budući da nakon usvajanja tog zakona Vlada više ne bi propisivala godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca, prijedlogom se propisuje da se u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad prilaže pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Također se propisuju kategorije poslova za koje MUP putem nadležne policijske uprave, odnosno postaje izdaje dozvole za boravak i rad bez mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, primjerice za EU plavu kartu, investitore i pružatelje usluga.

Ujedno je, zbog novog načina zapošljavanja, propisana veća povezanost državnih tijela i ustanova (policijske uprave/postaje, porezna uprava, mirovinsko, inspekcija rada) u dijelu provođenja kontrole kao i zaštita radnika i njihovih prava, objavio je MUP na svojoj internetskoj stranici.

Predstavnike zainteresirane javnosti MUP je pozvao da svoje primjedbe i prijedloge na objavljeni prijedlog zakona dostave putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje u roku od 30 dana.

Članak je u skraćenom izdanju prenesen s portala poslovni.hr

Četvrtak, 31.10.2019. / www.poslovni.hr