Udio žena u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava 31,3 posto

Udio žena u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava 31,3 posto

Povodom Svjetskog dana žena poduzetnica (19. studenoga), Financijska agencija analizirala je podatke prikupljene u Registru godišnjih financijskih izvještaja prema vlasničkoj strukturi društava u Hrvatskoj, po rodnom kriteriju.

Udio žena u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava u Hrvatskoj u 2018. godini iznosio je 31,3 posto, pokazuje analiza Financijske agencije (Fina) objavljena u utorak u povodu Svjetskog dana poduzetnica.

Prema rezultatima analize trgovačkih društava u 2018. godini, 26.676 društva ili 22 posto bilo je isključivo u vlasništvu žena, s tim da su u još 12.518 društava žene suvlasnice s muškarcima i/ili pravnim osobama i to u 11.021 trgovačkom društvu, što udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju društava diže na 31,3 posto.

Analiza pokazuj da je udio žena poduzetnica to jest vlasnica/osnivačica trgovačkih društava lagano rastao u razdoblju od 2010. do 2018., uz iznimku 2015. godine kada je udio bio manji (18,3 posto) u odnosu na 2014. godinu (20,4 posto).

Udio društava u kojima su isključivo žene osnivači kretao se tako od 17,3 posto u 2010. do 22 posto u 2018. godini. No, ako se broju trgovačkih društava u isključivo ženskom vlasništvu pridoda i broj društava u miješanom vlasništvu, u kojima je uz druge skupine jedan od vlasnika žena ili više njih, udio ženskog poduzetništva u 2018. raste na 31,3 posto.

Prema analizi provedenoj za razdoblje od 2014. do 2018. godine, udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava kretao se od najmanjeg udjela od 27,7 posto u 2015. do najvećeg udjela od 31,8 posto u 2016. godini.

"U 2018. godini udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava bio je 31,3 posto, iako je prema procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS) sredinom 2018. godine Hrvatska imala 4.087.843 stanovnika, od toga 1.975.052 muškarca (48,3 posto) i 2.112.791 ženu (51,7 posto)", napominje se u analizi Fine.

Kako pokazuje ta analiza, od ukupno 121.034 trgovačkih društava 57,9 posto je isključivo u vlasništvu muškaraca, sedam posto je u vlasništvu pravnih osoba, a 1,2 posto je u mješovitom vlasništvu muškaraca i pravnih osoba, a za 2,7 posto trgovačkih društava, prema dostupnim podacima, nije moguće odrediti kojoj skupini pripadaju.

Promatrano po županijama, najveći udio trgovačkih društava koja su isključivo u vlasništvu žena lani je bio najveći u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 25,2 posto., a udio poduzetnica najniži je u Virovitičko-podravskoj županiji, 18,3 posto,

Nominalno najveći je broj trgovačkih društava isključivo u vlasništvu žena u Gradu Zagrebu, 9.694 društva, a udio u ukupnom broju trgovačkih društava sa sjedištem na području Grada Zagreba je 23,3 posto, navode iz Fine.

Poduzetnice s najvećim prihodom u trgovini

Poduzetnice s 57,2 posto prevladavaju u području ostalih uslužnih djelatnosti. U tom području djelatnosti kod 4.093 poduzetnika bilo je 10.500 zaposlenih od čega su 4.277 zaposlena u društvima koja su u vlasništvu žena, dok je 3.440 zaposlenika u društvima koja su u vlasništvu muškaraca.

Nominalno, najviše je poduzetnica u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti, a njih 6.054 ostvarilo je prihode od 3,3 milijarde kuna. Od 19.565 društava u toj djelatnosti u 30,9 posto vlasnice su žene, a u još 2.330 trgovačkih društava žene vlasništvo dijele s muškarcima i/ili s pravnim osobama kao osnivačima društva.

Poduzetnica u području trgovine lani je bilo 5.665, a u toj djelatnosti su ostvarile i najveći prihod, 11,3 milijarde kuna. Ostvareni prihodi poduzetnica u prerađivačkoj industriji dosegnule su 5,1 milijardu kuna, građevinarstvu 2,8 milijardi kuna, u području administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti iznosili su 2,4 milijarde kuna, a u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2,2 milijarde kuna.

Najveći prihod po zaposlenom, 961,2 tisuće kuna, kao i najveću dobit po zaposlenom, 88,1 tisuću kuna, ostvarile su poduzetnice u području djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, navode iz Fine.

"Još je uvijek veći udio žena u vlasništvu u uslužnim djelatnostima, odnosno u tim djelatnostima je manja razlika u vlasničkoj strukturi između žena i muškaraca vlasnika, dok je u ostalim djelatnostima koje su pretežito proizvodnoga karaktera udio žena i muškaraca u vlasništvu društava daleko veći na strani muškaraca kao vlasnika", zaključuju iz Fine.

Navode da društva u vlasništvu muškaraca zapošljavaju i višestruko više radnika, ostvaruju veće prihode i raspolažu većom imovinom, što je potvrda veće aktivnosti muške populacije u poduzetništvu, kažu.

"Stanje se mijenja, no sporo, unatoč poticajima razvoju ženskoga poduzetništva, srednjoročnim strategijama razvoja i nastojanjima da se žene u većoj mjeri uključe u područje biznisa, koje još uvijek, u velikome dijelu, pripada muškome dijelu stanovništva", ocjenjuju iz Fine.


Članak je prenesen s portala poslovni.hr, a detaljnije informacije pročitajte na portalu fina.hr

Utorak, 19.11.2019. / www.poslovni.hr