U Hrvatskoj gotovo duplo više blokiranih muškaraca nego žena

U Hrvatskoj gotovo duplo više blokiranih muškaraca nego žena

Među građanima čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje muškarci čine 64% od ukupnog broja, a žene 36%. Od 16,76 milijardi duga na muškarce se odnosi 73%, a na žene 27%.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2019. godine u blokadi je bilo 242.827 građana, što je 31.296 blokiranih građana manje u odnosu na godinu dana prije.

Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 16,76 milijardi kuna, što je u odnosu na stanje od 30. rujna 2018. godine, manje za gotovo dvije milijarde kuna.

Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca 154.426 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 64%), dok je žena 88.401 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 36%).

Od 16,76 milijardi duga na muškarce se odnosi 12,29 milijardi kuna (udio 73%), a na žene preostalih 4,47 milijardi kuna (udio 27%).

Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Požeško-slavonskoj županiji (69%), a najmanji u Gradu Zagrebu (61%), a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Gradu Zagrebu (39%), a najmanji u Požeško-slavonskoj županiji (31%).

Prema nominalnoj visini duga najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (3,51 milijardu kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Požeško-slavonskoj županiji.

Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani - muškarci u Šibensko-kninskoj županiji (81%).

Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su žene, stanovnice Grada Zagreba (1,3 milijarde kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji.

Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Primorsko-goranskoj županiji (35%).

U odnosu na stanje od prije godinu dana, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana veći je za 1%, dok je u iznosu ukupnog duga isti.

Članak u punom izdanju pročitajte na fina.hr

Utorak, 12.11.2019. / www.fina.hr