Sud časti HGK uveo online prijavu žalbi

Sud časti HGK uveo online prijavu žalbi

Sud časti HGK u srpnju ove godine uveo je mogućnost podnošenja žalbi protiv prvostupanjskih odluka putem elektroničkog obrasca. Time se nastavlja s unapređenjem učinkovitosti i kvalitete rada Suda te s pojednostavljenjem komunikacije sa strankama započetim još u listopadu 2015. kada je strankama u prvostupanjskom postupku omogućeno podnošenje prijave online.

Tajnica Suda časti HGK Zdravka Kezele Kokorić ističe kako je prijava elektroničkim putem puno praktičnija.

„Takvo podnošenje prijava i žalbi omogućava strankama brže, jednostavnije i jeftinije pokretanje prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka, a postignut je i viši stupanj djelotvornosti Suda, odnosno ubrzan je postupak. Da su stranke prihvatile ovaj vid komunikacije, potvrđuje i činjenica da je čak u godinu dana zaprimljeno 76 prijava podnesenih online, dok su protiv drugostupanjskih odluka tim putem podnesene dvije žalbe“, rekla je Kezele Kokorić.

Ona dodaje da je broj prijava elektroničkim putem veći od broja prijava u pisanom obliku.

„Čak 85% zaprimljenih prijava odnosi se na prijave potrošača, odnosno potrošačke sporove. Želimo da Sud časti HGK bude prepoznat kao jedno od vodećih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova“, naglašava Kezele Kokorić, dodajući da je postupak pred Sudom za stranke besplatan, a prijava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana saznanja prijavitelja za učinjenu povredu i počinitelja, odnosno najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je povreda učinjena.

Sud časti HGK odlučuje o sporovima koji su nastali zbog prodaje proizvoda ili pružanja usluge loše kvalitete, potpunog ili djelomičnog neispunjenja ugovora, namjernog zaključivanja nejasnih ili nepotpunih ugovora u prometu roba i usluga, nepoštene poslovne prakse, zavaravajućeg oglašavanja na štetu potrošača ili konkurenta, postupanja ili propusta usmjerenog na rušenje ugleda drugih gospodarstvenika, kršenje načela svjesnosti i poštenja, svjesnog postupanja kojim se drugima može prouzročiti šteta, uskrate suradnje koja je neophodna u svrhu potpunog i urednog ispunjenja obveza i povreda odredbi strukovnih kodeksa te drugih povreda pravila morala. Obrazac možete pronaći na ovom linku.

Ostatak vijesti možete pročitati na ictbusiness.info
Foto: Screenshot www.hgk.hr

Srijeda, 14.09.2016. / Boris Ocić, ictbusiness.info