Seminar: Nova zakonska regulativa!

Novi Zakon o radu, koji je u primjeni nepunu godinu dana u domaće je radno zakonodavstvo unio značajne izmjene te brojne nove institute koji se zasigurno odražavaju na sve poslodavce i radnike u RH.

Seminar: Nova zakonska regulativa!

Nova zakonska regulativa! Godišnji odmori, radno vrijeme i evidencije u području rada

Novi Zakon o radu, koji je u primjeni nepunu godinu dana u domaće je radno zakonodavstvo unio značajne izmjene te brojne nove institute koji se zasigurno odražavaju na sve poslodavce i radnike u RH. Ovim promjenama se je poduzetnicima nastojalo olakšati poslovanje.

Međutim, novi su zakonski instituti i rješenja u praksi otvorili cijeli niz spornih i nerazjašnjenih pitanja, posebice u pogledu mogućnosti rasporeda radnog vremena, dopuštenog prekovremenog rada radnika, drukčijeg korištenja godišnjih odmora, minimalnog trajanja dnevnih i tjednih odmora, mogućnosti dopunskog rada radnika, ustupanja radnika drugom poslodavcu, obveze svakodnevnog  evidentiranja radnog vremena, te mnoga druga pitanja koja će na ovom seminaru biti detaljno razjašnjena.

Vrijeme održavanja: 10.06.2015 od 09:30 h - 16:00 h

Program seminara

Nove mogućnosti organizacije radnog vremena i prekovremeni rad radnika (9:30 h  – 11:00 h)

 • maksimalno dopušteno puno radno vrijeme
 • nepuno radno vrijeme
 • dopušteni dopunski rad radnika
 • prekovremeni rad – zakonska ograničenja i uvjeti
 • nove mogućnosti rasporeda radnog vremena
 • nejednak raspored radnog vremena po danima i tjednima
 • noćni rad – zakonska ograničenja
 • rad u smjenama

Pauza 11:00 h -  11:20 h

Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu (11:20 h – 12:20 h)

 • vrste evidencija
 • sadržaj evidencije o radnicima
 • sadržaj evidencije o radnom vremenu
 • posebne evidencije
 • podaci koji se obvezno moraju voditi i fakultativni podaci
 • za koje se osobe evidencije ne vode
 • oblik evidencija te vrijeme i mjesto njihova čuvanja

Pauza 12:00 h -  12:40 h

Godišnji odmori  – novo zakonsko uređenje (12:40 h  – 14:40 h)

 • obvezni dnevni i tjedni odmori radnika
 • plaćeni i neplaćeni dopusti
 • obvezno trajanje dnevnih odmora radnika i mogućnosti njihovog skraćenja
 • obvezni tjedni odmori radnika i dopuštene granice skraćivanja
 • utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora 
 • obvezni raspored godišnjih odmora
 • korištenje g.o. u dijelovima
 • pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
 • prenošenje "starog" godišnjeg odmora u iduću godinu
 • g.o. za vrijeme otkaznog roka
 • naknada za neiskorišteni odmor
 • pravo na regres
 • plaćeni i neplaćeni dopusti

Odgovori na pitanja polaznika (14:40 h  - 16:00 h)

Kotizacija za seminar

 • 600,00 kn + PDV po osobi
 • Za rane prijave do 29.05. odobravamo popust od 10%
 • Za dvije ili više osoba iz iste organizacije odobravamo popust od 20%
 • Za polaznike i klijente Instituta za menadžment koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 20%

U cijenu je uključeno:

 • Radni materijali (prezentacije)
 • Autorski tekstovi
 • Individualno savjetovanje

PredavačDamir Pavičić, dipl. iur.

Prijava putem linka.

Tagovi: IZM, seminar, edukacija
Ponedjeljak, 01.06.2015.