Riječka luka: do kraja 2004. osjetno smanjenje broj zaposlenih

Prema prijedlogu poslovnog plana i socijalnog programa Luke Rijeka d.d., kojega je u sklopu "Rijeka Gateway projekta" izradila konzultantska kuća IBM Consulting Services, planira se da to poduzeće, od sada ukupno oko 1400 zaposlenih, do kraja 2003. dobrovoljno napusti 380 radnika, a oko 400 radnika trebalo bi biti otpušteno tijekom 2004.

Riječka Luka do kraja 2004. trebala bi biti razdijeljena u tzv. sukcesorska poduzeća, pa će dio zaposlenika prijeći u njih.

Prema procjenama, prosječni troškovi otpuštanja bili bi 65.000 kuna, a prosječni troškovi dobrovoljnih odlazaka 90.000 kuna. Ukupne otpremnine iznosile bi 8,5 milijuna dolara.

Sindikat lučkih radnika Hrvatske podržava predloženi socijalni program u dijelu u kojemu se predviđa da radnici dobrovoljno napuste poduzeće, da im se dokupi staž ili da se doškoluju za druga radna mjesta. Smatraju da za dio radnika koji ne žele otići treba utvrditi jasne kriterije za odlazak ili ostanak u poduzeću.

Cilj "Rijeka Gateway projekta" je da se do kraja 2009. poveća učinkovitost i poslovanje riječke luke, obnovi i rekonstruira lučka infrastruktura, prenamjeni dio luke za urbane svrhe, poveća konkurentnost i poboljšaju međunarodne cestovne veze s lukom.

Vlada je podržala taj projekt i Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) podnijela zahtjev za odobrenje zajma od 155 milijuna dolara. U lipnju ove godine očekuje se potpisivanje ugovora o zajmu, a do jeseni njegovo ostvarenje.

Prema privremenoj procjeni ukupni troškovi Projekta iznosit će 264,6 milijuna dolara. Uz zajam od 155 milijuna dolara, Lučka uprava utrošila bi još 27,8 milijuna dolara, Hrvatske ceste 66,8 milijuna dolara, a Hrvatske autoceste 15 milijuna dolara.

Preduvjeti ostvarenja Projekta su promjena zakonskih odredbi kako bi se privatnim poduzetnicima omogućilo dobivanje koncesija ili najma na lučkim terminalima od 25 godina, državna novčana potpora riječkoj Lučkoj upravi, privatizacija lučkih operacija i podjela na sukcesorska poduzeća, smanjenje naknada za korištenje plovidbenih oznaka i modernizacija upravljanja.

Nakon što su predstavnici Svjetske banke i sudionici Projekta razmotrili i dostavili primjedbe na predloženi poslovni plan uskoro bi konzultantska kuća IBM Consulting Services trebala dostaviti konačni poslovni plan i socijalni program riječke Luke.

Hina

Petak, 02.05.2003.